Hlavná stránka >> Harmonogram výziev >> Aktualizácia harmonogramu výziev opatrení IROP
Aktualizácia harmonogramu výziev opatrení IROP

Záujemcov o predkladanie projektov do výziev MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. informujeme, že sme aktualizovali harmonogram výziev na rok 2020.

Aktualizovaný harmonogram výziev nájdete tu.