Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 6.4
Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia4.2  a 6.4. Konečnými prijímateľmi v týchto opatreniach sú podnikatelia. Opatrenie 4.2 sa predlžuje do: 31.03.2020 a opatrenie 6.4 sa predlžuje do: 04.05.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekcii :Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV