Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
krajinaProgram bol schválený Uznesením vlády SR č. 744 dňa 27.10.2010. Hlavným cieľom Programu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov (IMVZ) v praxi prostredníctvom zostavovania plánov IMVZ obce.
Program má systémovo riešiť
otázku protipovodňovej prevencie, ochrany pred povodňami a udržateľnej sanitácie v rámci celých povodí a sídiel na ich území v súčinnosti s rozhodujúcimi partnermi, vlastníkmi pôdy a odbornou verejnosťou.  S realizáciou uvedeného Programu PRK IMP by sa malo začať už vo februári 2011.
Pre realizáciu Programu vláda vyčleňuje i určité finančné prostriedky pre rok 2011. Pre zaradenie obcí do realizácie programu je potrebné získať určité údaje o obciach. Na získanie údajov o obciach slúži dotazník, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať poštou na adresu: Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry, Dolnohorská 102,  949 01 Nitra, prípadne e-mailom na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Obec má možnosť vybrať si koordinátora. Ich zoznam je uvedený na internetovej stránke ZMOS. Koordinátorom pre Záhorie je pán Ing. Ivan Šteffek z MsÚ v Senici, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy. Môžete dotazníky zaslať i jemu a v budúcnosti s ním spolupracovať.

Dokumenty na stiahnutie:
Uznesenie (86 kB)
Predkladacia správa (47 kB)
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR (288 kB)
Realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2010 (127 kB)
Komuniké (35 kB)
Doložka vybraných vplyvov (135 kB)
Obal (55 kB)
Príloha II. - Procesná schéma riadenia programu (104 kB)

Príspevky z konferencie "Voda pre ozdravenie klímy" z 2. decembra 2010
Dokument PPT Water policy Bratislava Kravcik (PPT) (9685 kB)
Dokument PPT Prezentácia - BA fórum (PPT) (155 kB)
Dokument PPT Presentation Bratislava Lodemann Ziegler (PPT) (621 kB)
Dokument PPT MG Prezentácia Programu DEF for Presentation (PPT) (74 kB)
Dokument PPT CS Bratislava (PPT) (78 MB)
Dokument PPT Voda a energie v klimatickom prostredí (PPT) (24 MB)
Informáciu pripravila RRA Skalica