Hlavná stránka >> Dokumenty
OBJEDNÁVKY

ROK PROJEKT ZMLUVNÁ STRANA PREDMET DODÁVKY DÁTUM OBJEDNÁVKY SUMA                  
2018 PRV SR opatrenie 19.4 HANARNY s.r.o grafické práce mapa, všeobecný plagát 11.06.2018 45,00 EUR
2018 IROP 5.1.1 CHOD MAS Milan Štepanovský - MADEA rokovacia stolička  TAURUS TN 11.06.2018 200,00 EUR
2018 IROP 5.1.1 CHOD MAS Kamila Kákošová spracovanie účtovnej agendy 2018 26.02.2018 0,8 EUR/1 účt.pol.
2018 IROP 5.1.1 CHOD MAS   
Milan Mikota - Mikos comp    
objednávka IKT 26.02.2018

4.424,20 EUR

2018 IROP 5.1.1 CHOD MAS Miroslav Kocian výroba kancelárskeho nábytku    
29.01.2018

2.250,00 EUR

 

 

ARCHÍV OBJEDNÁVOK  2013 -2017

ROK PROJEKT ZMLUVNÁ STRANA PREDMET DODÁVKY DÁTUM OBJEDNÁVKY SUMA
2013  
Mikroprojekt    
MOTOMAX s.r.o propagačný materiál 16.09.2013 90,69 EUR
2013 Mikroprojekt Michal Vlčej-PATRINO tlač propagačného materiálu 09.10.2013 39,30 EUR
2013 Mikroprojekt Mgr. Juraj Veselý

stravné a org. zabezpečenie

spoloč. podujatia

04.10.2013 172,50 EUR
2013 Mikroprojekt Obec Kopčany

organizačné zabezpečenie

spoločenského podujatia

10.10.2013 50,00 EUR
2013 Mikroprojekt SMM Holíč s.r.o.

organizačné zabezpečenie

spoločenského podujatia
08.10.2013 50,00 EUR
2013 Mikroprojekt Obec Trnovec

organizačné zabezpečenie

spoločenského podujatia
10.10.2013 50,00 EUR
2013 Mikroprojekt ARCH-A Miroslav Minďaš texty pre panely 12.08.2013 168,00 EUR
2013 Mikroporjekt Mgr. Martin Fajnor grafické práce 23.07.2013 998,00 EUR
2013 Mikroprojekt Obec Vrádište

organizačné zabezpečenie

spoločenského podujatia
10.10.2013 50,00 EUR
2013 Mikroprojekt Vladimír Durlák tlač spoločného materiálu 10.10.2013 1064,00 EUR           
2013 Mikroprojekt CBsoft s.r.o. aktualizácia web stránky 04.10.2013 180,00 EUR
2013 Mikroprojekt Kamila Kákošová účtovná agenda 09.10.2013 150,00 EUR
2013 Mikroprojekt RRA Skalica

poradenstvo a konzultácie k

projektu

20.06.2013 800,00 EUR
2015

19.1 Prípravná podpora

Roman Kiška-PC SAT SERVIS el.dotazníkový prieskum 17.07.2015 150,00 EUR
2015 19.1. Prípravná podpora Mgr. Martin Fajnor terénny dotazníkový prieskum 17.07.2015 905,00 EUR