Hlavná stránka
Aktuálne otvorené výzvy MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje o otvorených výzvach opatrení IROP.

Pre podnikateľov z územia MAS Horného Záhorie je vyhlásená výzva A1 Podpora podnikania a inovácií, kód výzvy IROP-CLLD-T003-511-003. Podrobnosti výzvy a príslušené prílohy sú dostupné tu.

Výzva zameraná pre podporu podnikania a inovácií je otvorenou výzvou s uzatváracími kolami, záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok k termínu uzávierky príslušného kola. Najbližší termín uzávierky je 26.5.2021.

 

Ďalšou otvorenou výzvou je výzva zameraná na podporu komunitných sociálnych služieb (C1 Komunitné sociálne služby), určená pre poskytovateľov sociálnych služieb z územia Horného Záhoria, a ktoré sú neziskovými organizáciami alebo sú zriadené cirkvami. Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-511-003.  Podrobnosti výzvy a príslušné prílohy k výzve sú dostupné tu. Výzva je otvorenou výzvou s jednotlivými uzatváracími kolami, záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok  k termínu uzávierky príslušného kola. Najbližší termín uzávierky je 17.5.2021.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte kanceláriu MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

 
Projekt: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie úspešne zrealizovalo projekt s názvom: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Ďalšie informácie...
 
Projekt: Vyznačenie vinárskych ciest cez hranice

Partnerstvo pre Horné Záhorie je cezhraničným partnerom v projekte s názvom: Vyznačenie vinárskych ceist cez hranice. Projektovým lídrom je Partnerství, o.p.s a je financovaný z Fondu malých projektov, Interreg V A SR-ČR. V našom regióne horného Záhoria sa v teréne doznačí značkami Skalicá vinárska cesta a uskutoční sa cezhraničná cyklojazda. Viac informácií tu.

alt

 
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 7.4 (neziskový sektor)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 7.4 ( pre neziskový sektor). Obidve opatrenie sa predlžujú do: 29.10.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekci:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376

 
Pozvánka na odborný seminár
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Vás pozýva na odborný seminár "Plánovanie, výsadba a obnova zelene v obciach".

Seminár je určený pre zástupcov miest, obcí, správcov vonkajších areálov, podnikateľov, občianskych združení, laickej verejnosti, študentov a aktivistov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a realizácii výsadieb v území Horného Záhoria.

 

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »