Hlavná stránka
Vyhlásenie výzvy 7.4 pre občiansky sektor

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu pre opatrenie 7.4 pre občiansky sektor v rámci implementácie stratégie CLLD. Kód výzvy MAS_012/7.4/3.

Informácie o zverejnenej výzve nájdete v sekcii  Stratégia CLLD/Výzvy CLLD/Výzvy PRV.

 
Vyhlásená výzva opatrenia B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-002 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej inforaštruktúry je určená pre obce a združenia obcí z územia MAS partnerstva pre Horné Záhorie o. z.. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia C1 Komunitné sociálne služby
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-004 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu:C1 Komunitné sociálne služby a je určená pre neziskové organizácie poskytujúce komunitné sociálne služby z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia A1 podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s k´dom: IROP-CLLD-T003-511-003 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: A1 podpora podnikania a inovácií a je určená pre podnikateľské subjekty z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-001 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel a je určená pre verejný sektor z územia MAS - obce alebo pre združenia obcí.  Informácie o výzve nájdete tu.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »