Hlavná stránka
Pozvánka na Valné zhromaždenie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.

Dňa 12.12.2018 sa v čase od 16.00 hod. v priestore zasadačky OcU Kopčany uskutoční  Valné zhromaždenie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. Členovia budú informovaní o aktuálnom stave implementácie Stratégie CLLD MAS PPHZ o.z., zmene stanov v zmysle aktuálneho systému riadenia CLLD, schválenie dodatku k aktualizácii Stratégie CLLD, aktualizácia organizačného poriadku, a i.

 
Konferencia LEADER a Valné zhromaždenie NS MAS SR

Pracovníci MAS-PPHZ sa v dňoch 20-21.11. 2018 zúčastnili Česko-Slovenskej konferencie LEADER v Starej Turej, ktorú organizovali MAS Kopaničiarsky región a Národná sieť MAS SR.

Na záver podujatia sa spolu s ostatnými delegátmi zúčastnili Valného zhromaždenia Národnej siete MAS SR.

 
Konferencia a školenie „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégii CLLD“

V dňoch 22.-24.10.2018 sa uskutočnilo odborné podujatie s cieľom poskytnutia dôležitých informácií k postupom implementácie stratégií CLLD. Na konferencii sa zúčastnili aj zamestankyne MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z..

Podrobné informácie z podujatia sú uvedené na: http://www.obviamregio.sk/wp-content/uploads/Spr%C3%A1va-z-realiz%C3%A1cie-aktivity-web-2.pdf

 
Školenie „ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“

V dňoch 24.-25.9.2018 sa uskutočnilo odborné podujatie - školenie pre zástupcov MAS k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020. Naškolení sa zúčastili aj zamestnankyne MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

 
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi TTSK

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2018 v Trnave.

Jeho cieľom bola diskusia o možnostiach spolupráce TTSK a MAS trnavského kraja na princípe LEADER. Za našu MAS sa na stretnutí zúčastnili predseda združenia Ing. Dušan Dubecký  a manžérka združenia Ing. Dagmar Michaličková

Správa zo stretnutia tu

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »