Hlavná stránka
Cyklojazda po Skalickej vinárskej ceste – pozvánka

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. pozýva všetkých cyklo-nadšencov na cyklojazdu po našom regióne. Cyklojazda je spojená s ochutnávkou našich regionálnych vín a návštevou pamätihodností na trase...v cene je krásny koštováčik s noskou, mapa a propagačný materiál k Skalickej vinárskej ceste. Registrácia a štart je v Kopčanoch - v žrebčíne, koniec je v Skalici.

 

viac informácií: http://zahorie.events/events/prezentacna-cyklojazda-po-mvs-skalicka/


logo-skalick

plagat_cyklojazda


 
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

V novom programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika vyčlenila z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho regionálneho rozvojového fondu financie na rozvoj vidieckych území. Tieto vidiecke územia budú podporené cez finančný nástroj CLLD – miestny rozvoj riadený komunitou (z minulosti známy pod názvom LEADER). Vidiecke územia musia spĺňať konkrétne kritéria, musia mať založené občianske združenie, ktoré bude plánovať a spravovať tento rozvoj. Rozvoj bude riadený cez zostavenú miestnu stratégiu rozvoja, v ktorej je dôležité zohľadniť  názory aktívnych obyvateľov daného územia. Na poskytnutie financií pre rozvoj konkrétneho vidieckeho územia nebude automatický nárok, ale občianske združenie spravujúce toto územie musí zostaviť  miestnu stratégiu rozvoja územia, v ktorej bude mať definované ciele rozvoja a opatrenia, cez ktoré chce tieto ciele naplniť a zadefinovaný mechanizmus financovania. Následne cez vyhlásenú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva podá žiadosť o financovanie tejto stratégie, v rámci ktorej v hodnotiacom procese ministerstvo vyberie úspešných žiadateľov. Slovenská republika deklarovala, že podporí v novom programovom období 50 vidieckych území cez nástroj CLLD. Úspešné občianske združenia budú mať možnosť získať minimálne 2,8 mil. EUR na financovanie malých projektov v území  a po splnení určitých štatistických kritérií plus   900 tis. EUR.

 

Ďalšie informácie...
 
Skalická vinárska cesta zaradená ako 11. okruh Moravských vinařských stezek

V rámci projektu Za sousedy na kole, financovaného z Fondu mikroprojektov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK - ČR, bola vytvorená Štúdia značenia Skalickej vinárskej cesty, ako 11. okruhu Moravských vinařských stezek. Realizátorom projektu bolo Partnerství o.p.s., partnerom projektu Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Cieľom a úlohou štúdie je pevné stanovenie cyklo koridu Skalická vinárska cesta s ohľadom na plánovanie nemotorovej dopravy a riešenie trvalo udržateľnej mobility v dotknutých mestách a obciach.

  • Ujasnenie vedenia  cyklotrasy Skalická vinárska cesta (30 km). Dojednanie prejazdu trasy v obciach Skalica, Holíč, Kopčany, Trnovec, Prietržka, Vrádište.
  • Zadokumentovanie  metodikou GIS (tabuľa, terénny kódovník) cyklotrasy Skalická vinárska cesta. Spracovanie kompletnej analýzy (infraštruktúra, povrchy, bezpečnosť).
  • Vypracovanie štúdie značenia dopravným značením (zvislé aj vodorovné značenie). Vloženie finálneho návrhu trasy a lokalizácia navrhnutého značenia do on-line google máp MVS.

 

MVS Skalická vinárska cesta je ako jediná cezhraničná trasa zaradená do systému Moravské vinařské stezky čo je 1200 km dlhá a vyznačená sieť vinařských stezek tvorená okruhmi, ktoré prepája centrálna Moravská vinná stezka tiahnuca sa od Znojma až po Uherské Hradište.

Info o Skalickej vinárskej ceste: http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Skalicka.aspx

Štúdia značenia Skalická vinárska cesta: http://stezky.cz/Ke-stazeni/Studie-znaceni-Skalicka-vinarska-cesta.aspx

 

Nová služba na webe Moravský vinárskych steziek - zdieľanie cestovateľských skúseností z vinárskych steziek nájdete tu: http://vinarske.stezky.cz/Zapisky/Zapisky-z-cest.aspx


publicita_FMP_SK_R

MIlan Hollý, podpredseda o.z.

 
Seminár Obnova a značenie vinárskych trás

Pozývame priaznivcov cykloturistiky na odborný seminár týkajúci sa obnovy a údržby vinárskych trás, ktorý sa koná v rámci cezhraničného projektu s názvom " Za sousedy na kole". projekt je financovaný z Fondu mikroprojektov OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Viac informácií v pozvánke.

publicita_FMP_SK_R

 
Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. spolu s miestnou akčnou skupinou MAS Podhoran o.z. intenzívne pracujú na zavedení regionálneho značenia „ Regionálny produkt Záhorie“

Projekt Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria odštartoval spoločnou konferenciou, ktorá sa konala v Radošovciach a jej cieľom bolo informovať o podstate regionálneho značenia produktov v regiónoch Záhoria a Kopaníc. V máji bola pre prvých záujemcov aj z nášho regiónu zorganizovaná odborná exkurzia na Severnú Moravu za výrobcami-držiteľmi regionálnej značky „Moravské Kravařsko“. Účastníci zo Záhoria a Kopaničiarskeho regiónu tak mohli vidieť, ako získanie certifikátu pomohlo jednotlivým producentom, resp. poskytovateľom služieb v predaji ich produktu, či v rozvoji ich podnikania. Dňa 2. júla sa od 15.00 hod v Prietrži uskutoční spoločný seminár k definovaniu kritérií pre udeľovanie značky regionálneho produktu. Nositeľom značky musí byť výrobca, ktorý je pevne spätý s regiónom tým, že tam býva, alebo má prevádzku. Pri výrobe produktu musí ísť o vysoký podiel ručnej práce, tradičných receptúr a adekvátne využívanie miestnych zdrojov – teda čo najmenší dovoz používaných surovín, ak sa dajú využiť miestne možnosti. Hlavným prínosom je vytvorenie trvalej väzby medzi miestnymi výrobcami a obyvateľmi a návštevníkmi regiónu, ktorá bude garantovať autentickosť a kvalitu. Označenie regionálny produkt môže byť udelené remeselníkom (výrobky z dreva, kovu, kože, keramiky, ale aj upomienkových predmetov, krojov či šperkov), výrobcom potravín (pekárom, mäsiarom, včelárom, spracovateľom ovocia a pod.) a poskytovateľom služieb pre cestovný ruch (penziónom, reštauráciám s tradičným menu atď.). Aktuálne informácie sú zverejňované na webstránkach: www.mas-hornezahorie.sk a www.maspodhoran.webnode.sk

Záujemcovia sa s prezentáciou regionálnej značky môžu stretnúť aj na tradičných kultúrnych podujatiach v regióne až do konca októbra 2014 pod názvom „Vidiecke tržnice“. Koncom roka organizátori predpokladajú udelenie prvých certifikátov a vydanie katalógov, ktorými budú propagovať miestne výrobky a služby označené regionálnou značkou, ale najmä ich nositeľov tak, aby došlo k zvýšeniu kvality služieb pre život a cestovný ruch, ale aj k lepšej sebestačnosti a zamestnanosti v regióne.

autor: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »