Hlavná stránka
Bylinkárka Emília Štepanayová - vzácny človek horného Záhoria projekt „ Dary prírody po dúškoch“

Príroda disponuje nespočetným množstvom vzácnych druhov rastlín a bylín, o ktorých už nDSCF8481aše staré matere vedeli, využívali ich a aj ich chránili. Zo súčasného hektického, uponáhľaného života sa nám vytrácajú  zručnosti a um našich predkov. Pomaly sa odcudzujeme  prírode, nevnímame ju ako naše prirodzené prostredie, ktoré nás obklopuje. Je to pre nás len možno priestor na naše odpadky......

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. realizuje v súčasnosti projekt s názvom „Dary prírody po dúškoch“ (Ppojekt finančne podporila Nadácia SPP, grantový program „ Dedičstvo regiónov“).

Zámerom projektu je oživiť pomaly zabúdajúce dedičstvo našich materí a starých materí -bylinkárstvo  (zber, sušenie rastlín a bylín, ich využívanie pre človeka). Projektom sa vraciame  späť k prírode a jej darom, ktorými disponuje. Podporujeme nielen rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva ale aj prispievame k udržateľnému rozvoju nášho regiónu a využívaniu miestnych, lokálnych zdrojov. Výstupmi projektu sú: zostavenie herbáru tradičných bylín horného Záhoria, edukačné aktivity v školách, zostavenie  tradičného produktu – zmes bylín typických pre „Čaj horného Záhoria“, kurzy s bylinkárkou (Emília Štepanayová, Popudinské Močidľany) pre širokú verejnosť.

 

Ďalšie informácie...
 
Živé chodníky 2012

adácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia udelí na jar 2012 v rámci programu Živé chodníky granty na obnovu, údržbu a vylepšovanie turistických značených trás na Slovensku (predpokladaný počet grantov: 3 až 5). Termín dodania projektových zámerov: 9. marec 2012 (piatok).

 

Ďalšie informácie...
 
Výzva na predkladanie žiadostí na individuálne potreby obcí na rok 2012
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí na rok 2012. Uzávierka 31. marca 2012.
Ďalšie informácie...
 
Partnerstvo pre Horné záhorie vydalo sprievodcu regiónom Horného Záhoria

nadacia_spp_logoZa finančnej podpory SPP z programu „Dedičstvo regiónov“ vydalo občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie brožúru s názvom: Horné Záhorie sprievodca regiónom. Sprievodca prispieva k popularizácii a podpore zviditeľnenia mikroregiónu. Mapuje hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, tradičné prejavy a zručnosti miestneho obyvateľstva, významné osobnosti a a tradičné podujatia mikroregiónu, ponúka ucelené tipy na výlety po zaujímavých miestach v regióne.

Ďalšie informácie...
 
6. ročník súťaže Dedina roka 2011
Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlasujú
6. Ročník súťaže Dedina roka 2011.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617ĎalejKoniec »