Hlavná stránka >> Členovia MAS >> Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
  • celkový počet členov o.z.: 47
  • subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 46,80 %
  • subjekty zastupujúce podnikateľský sektor (v %): 19,15 %
  • subjekty zastupujúce občiansky sektor (v %): 34,05 %

 

 

P. č.

Názov členského subjektu

 

FO
PO

 

Sídlo/adresa

Sektor

verejný,
podnikateľský, občiansky

Zástupca členského subjektu

1.

Obec Brodské

PO

908 85 Brodské, Školská 1030

V

Ing. Vladimír Kocúr

2.

Obec Chropov

PO

908 64 Chropov 12

V

Renáta Zdražilová

3.

Obec Dubovce

PO

908 62 Dubovce 175

V

Mgr. Filip Tokoš

4.

Mesto Gbely

PO

908 45 Gbely, Nám. slobody 1261

V

Mgr. Martin Jahodka

5.

Mesto Holíč

PO

908 51 Holíč, Bratislavská 5

V

PhDr. Zdenko Čambal

6.

Obec Kátov

PO

908 49 Kátov 41

V

Ing. Ivana Chrenková

7.

Obec Kopčany

PO

908 48 Kopčany, Kollárova 318

V

Ing. Dušan Dubecký

8.

Obec Koválovec

PO

908 63 Koválovec 53

V

Patrik Renováček

9.

Obec Letničie

PO

908 44 Letničie 35

V

Mgr. Juraj Júnoš

10.

Obec Lopašov

PO

908 63 Lopašov 80

V

Marián Bederka

11.

Obec Mokrý Háj

PO

908 65 Mokrý Háj 6

V

David Schiller

12.

Obec Oreské

PO

908 63 Oreské 7

V

Ondrej Mikuš

13.

Obec Petrova Ves

PO

908 44 Petrova Ves 53

V

Štefan Beňa

14.

Obec Popudinské Močidľany

PO

908 61 Popudinské Močidľany 56

V

Mgr. Dana Žúrková

15.

Obec Prietržka

PO

908 49 Prietržka 57

V

Bc. Peter Flamík

16.

Obec Radimov

PO

908 47 Radimov 44

V

Kristína Biskupičová

17.

Obec Radošovce

PO

908 63 Radošovce 188

V

Bc. Iveta Matúšová

18.

Obec Trnovec

PO

908 51 Trnovec 66

V

Štefan Jaroš

19.

Obec Unín

PO

908 46 Unín 332

V

Bc. Jakub Vanek

20.

Obec Vrádište

PO

908 49 Vrádište

V

Peter Danajka

21. Mesto Skalica PO 909 01 Skalica, Nám. slobody 10 V

Mgr. Oľga Luptáková

22.

Obec Smolinské

PO

908 42 Smolinské 334

V

Vladimír Smolinský

23.

BS Acoustic, s.r.o

PO

908 63 Radošovce 145

P

Stanislav Baláž

24.

Vaculkova, s.r.o

PO

908 44 Letničie 20

P

Zlatka Vaculková

25.

Štefan Dulík FO 908 47 Radimov, č. 208 O Štefan Dulík

26.

Telovýchovná jednota Kopčany PO 908 48 Kopčany,Bratislavská 79/145 O Peter Knotek

27.

Záhorie región o.z. PO 908 51 Holíč, SNP 3 O Milan Hollý

28.

Ovocinár Hrehor, s.r.o. PO 909 01 Skalica, Samoty 5055 P

Martin Hrehor

29.

Kopčianska lipka o.z.
PO 908 48 Kopčany, Sasnikova  355/13D
O Mgr. Ivona Bolebruchová

30.

ZO Slovenského zväzu včelárov Skalica PO 909 01 Skalica, Beronálkova 25 O Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

31.

Remesekný dvor Skalica PO 909 01 Skalica, Jatočná 2403/23 O Ing. Mgr. Martin Vičan

32.

A-studio Andrej Irša PO 908 49 Kátov, č.162 P

Andrej Irša

33.

Dom pokojne staroby n..o. PO 908 45 Gbely,  Prof. Čárskeho  291 O Ing. Petra Krbicová

34.

Prvá cestovná, sr.o. PO 909 01 Skalica, Ľ. Svobodu 1225/10 P Martina Wagner

35.

Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. PO 909 01 Skalica, Ľ Svobodu 1225/10 P Marián Tongeľ

36.

Farma Oáza s.r.o. PO 908 47 Radimov,  č. 129 P Marián Sprušanský

37.

Poľnohospodárske družstvo Dubovce PO 908 62 Dubovce, č.301 P Ing. Katarína Ondrušová
38. Mgr. Tomáš Mikula - vzdelávacie a poradenské služby PO 908 62 Vlčkovany, č.217 P Mgr. Tomáš Mikula
39. Športový klub Prietržka PO 908 49 Prietržka, č.88 O Peter Caletka
40. Domov Barborka Unín, n.o. PO 908 46 Unín, č. 401 O Mgr. Jarmila Štetinová
41. FC 2000 Koválovec PO 908 63 Koválovec, č.33 O Ondrej Pobuda
42. DHZ Petrova Ves PO 908 44 Petrova Ves, č. 96 O Jozef Janík
43. Bez predsudkov k ľudskosti PO 909 01 Skalica, Mallého 2 O Mgr. Alena Bartalová

44.

Kynologický klub Smolinské PO 908 42 Smolinské, č. 375 O Juraj Smolinský
45. TJ Nafta Gbely o.z. PO 908 45 Gbely, Medlenova 1414 O Mgr. Lenka Kvaltínová

46.

Rómske advokačné a výskumné stredisko o.z. PO 909 01 Skalica, Mallého 18 O Mgr. Zuzana Havírová
47. Slovenský Rád rytierov destilátov PO 909 01 Skalica, Čulenova 950/1 O Bc. Radko Jurák