Hlavná stránka
Odborná prednáška o problémoch územného rozvoja

Dňa 16. 12. 2010 sa konala v priestoroch kancelárie Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica odborný seminár na tému Problémy územného rozvoja. Odborný seminár organizovala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie. Prednášajúcim bola pani Ing. Anna Dobrucká, predsedníčka ZUUP.

Ďalšie informácie...
 
Návšteva zástupcov MAS Strážnicko v Skalici
Dňa 14.12.2010 navštívili Skalicu členovia MAS Strážnicko. Ich cieľom bol krátky seminár o fungovaní a aktivitách dvoch organizácií regionálneho významu pôsobiacich na území okresu Skalica a severného Záhoria - RRA Skalica a Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
Ďalšie informácie...
 
Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2013 do 2020
Dávame Vám do pozornosti dokumtent, ktorý prezentuje "Spoločnú poľnohospodársku politiku smerom k roku 2020 (riešenie výziev súvisiacich s potravinami, prírodnými zdrojmi a územiami.
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
V Radošovciach bolo opäť sladko

V nedeľu, 7. novembra 2010, sa v Kultúrnom dome v Radošovciach uskutočnil 1. ročník ochutnávky tradičných regionálnych dobrôt s názvom "Sladká nedeľa na Záhorí", ktorú organizovala Okresná organizácia Únie žien Skalica v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica a obcou Radošovce. Ženy z miestnych organizácií Únie žien si pre maškrtníkov pripravili viac ako 5000 kusov zákuskov, avšak keďže sa tento ročník nestretol s takou masívnou účasťou "ochutnávačov" ako ten minulý, tak zvyšné dobroty boli rozdelené do domovov dôchodcov v okrese Skalica.

V rámci akcie sa konala výstava informačno-propagačných bannerov prezentujúcich hmotné a nehmotné dedičstvo Severozápadného záhoria a prácu Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica. Informačno-propagačné bannery vydala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v roku 2009.

Ďalšie informácie...
 
Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984.Podmienkou je, aby ich energetická spotreba v oblasti vykurovania bola aspoň sčasti na báze zemného plynu. Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.
Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy. Najbližšia uzávierka prijímania žiadostí je do 13. januára 2011.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch111213141516171819ĎalejKoniec »