Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Návštevnícke centrum pre územie MAS

 

 

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. bolo úspešné v  rámci Výzvy TTSK  č. 1/R/2019 „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ a získalo dotáciu v objeme 32.547,00 EUR na vybudovanie návštevníckeho centra pre územie MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

 

Výstupom projektu je vybudovanie návštevníckeho centra ako prvého vstupného bodu do regiónu Horného Záhoria. Inšpirovali sme sa  návštevníckymi miestami, múzeami a galériami v západnej Európe, kde prezentáciu regiónu, kultúry a tradícií sprostredkúvajú návštevníkom prostredníctvom audiovizuálneho zážitku.  Ide o pilotný projekt vybudovania návštevníckeho centra v našom území – území Partnerstva pre Horné Záhorie. V súčasnosti v území pôsobia len turistické informačné kancelárie v 3 mestách územia, ktoré sprostredkúvajú kontakt s návštevníkmi.

Návštevnícke centrum bude slúžiť aj ako edukačné a audiovizuálne zázemie pre MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. v rámci animačných a edukačných aktivít. Súčasne bude využiteľné pre účely rozvoja činnosti archeoparku Mikulčice – Kopčany a prezentáciu barokovej krajiny Holíč – Kopčany, návštevnícke  centrum bude slúžiť aj pre organizovanú prezentáciu členských obcí MAS Partnerstva pre Horné Záhorie.

Návštevnícke centrum bude  lokalizované do historických priestorov NKP Žrebčín v Kopčanoch.

Návštevnícke centrum zabezpečí prvý kontakt návštevníka s naším územím, poskytne na 10-20 min prvotné informácie o území a pozve návštevníka do územia. Návštevnícke centrum bude využívané aj na organizáciu podujatí a prezentačných akcií.

Obsahom projektu je obstaranie a inštalácia projekčnej a ozvučovacej techniky, ktoré umožnia prezentáciu propagačných videí o území Partnerstva pre Horné Záhorie (- územie katastrov 22 obcí okresu Skalica a obce Smolinské).

zakladny_inf_prvok_1_modry