Hlavná stránka >> Naše projekty
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie - opatrenia SCLLD IROP

Ďalšie informácie...
 
"Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu" schválená dotácia

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. sa stalo úspešným žiadateľom z podporného programu  Zeleného vzdelávacieho fondu určeného pre organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. V rámci II. ročníka Zeleného vzdelávacie fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter. Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. plánuje realizovať projekt „Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu“  vo svojom území. Projekt je zameraný na zvýšenie odborných znalostí o plánovaní, výsadbe a údržbe zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí Horného Záhoria zameraný na aktérov, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní a plánovaní zelene v obciach (starostovia, pracovníci obecných a mestských úradov, organizácie spravujúce voľnočasové areály a pod.)s akcentom na druhovú vhodnosť drevín v súvislosti s prostredím, kde sa aktivity plánujú.

 
Partnerstvo pre Horné Záhorie - animácie

 

Ďalšie informácie...
 
Projekt: Partnerstvo pre Horné Záhorie – chod MAS
Ďalšie informácie...
 
Naše projekty do roku 2015

 

 

Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie (rok 2015)


Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria (rok 2015) , www.regionalneprodukty.sk


Skalická vinárska cesta (rok 2013)

Dary prírody po dúškoch (rok 2012)

Sprievodca regiónom horného Záhoria (rok 2011)

4CYKLOREGIO (rok 2010)