Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Vyhlásená výzva opatrenia C1 Komunitné sociálne služby
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-004 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu:C1 Komunitné sociálne služby a je určená pre neziskové organizácie poskytujúce komunitné sociálne služby z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia A1 podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s k´dom: IROP-CLLD-T003-511-003 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: A1 podpora podnikania a inovácií a je určená pre podnikateľské subjekty z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-001 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel a je určená pre verejný sektor z územia MAS - obce alebo pre združenia obcí.  Informácie o výzve nájdete tu.
 
Aktualizácia harmonogramu výziev opatrení IROP

Záujemcov o predkladanie projektov do výziev MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. informujeme, že sme aktualizovali harmonogram výziev na rok 2020.

Aktualizovaný harmonogram výziev nájdete tu.

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »