Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Harmonogram výziev z PRV na rok 2023
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie zverejnila indikatívny harmonogram výziev pre rok 2023, ktorý je dostupný tu:
 
Výstava URBANIZMUS-výzvy a príležitosti pokračuje v Gbeloch

Výstava URBANIZMUS - výzvy a príležitosti, ktorá bola umiestnená v Skalici  sa presunula do kultúrneho domu v Gbeloch kde bude v nahliadnutiu do 05.05.2023.

Bližšie informácie k výstave na stiahnutie tu

Zoznam ocenených diel za roky 2009-2021 si môžete pozrieť tu.

 
Novo vyhlásené výzvy pre obce a združenia obcí z územia MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje, že dňa 6.4.2023 vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z opatrení IROP pre aktivity:

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-006)

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel  (kód výzvy: IROP-CLLD-T003-512-005)

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a mestá alebo združenia obcí z územia MAS. Podrobnejšie informácie a príslušnú dokumentáciu výziev nájdete tu.

 
Výstava URBANIZMUS- výzvy a príležitosti

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku, Mesto Skalica vás pozývajú na vernisáž výstavy URBANIZMUS - výzvy a príležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 12.04.2023 o 17.00 hod. na MsU Skalica. Vernisáž bude spojená s diskusiou na dané témy. Výstava potrvá do 21.04.2023, následne bude premiestnená do mesta Gbely.

 

V krátkosti o výstave:

Výstava prezentuje verejnosti súčasnú urbanisticko-architektonickú-krajinársku tvorbu a diela ocenené v rámci súťaže Cena ZUUPS – Cena za urbanizmus, ktorú Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku organizuje bienálovitým spôsobom od roku 2009. Ďalší ročník súťaže bude v roku 2023. Víťazné diela boli prezentované na medzinárodnej súťaži ECTP-CEU v Bruseli.

Diela do súťaže prihlasujú mestá, obce, investori alebo aj autori. Cieľom výstavy je prezentovať inšpiratívne príklady kvalitného územného rozvoja a diela urbanisticko-architektonicko-krajinárskej tvorby, ktoré boli odbornou porotou nominované a v súťaži ocenené.

Výstava je určená odbornej i laickej verejnosti a kladie si za cieľ podporiť záujem obyvateľov o územný rozvoj, urbanizmus, o územné plánovanie a tvorbu krajiny. Výstava by mohla byť inšpiratívna a aktuálna najmä v kontexte k budúcemu rozvoju našich miesta a obcí.

 

Svoju účasť prosím potvrďte na uvedenom linku: https://forms.gle/vBPM66y4BY74rvVS8

na stiahnutie: plagát

 

 

 

 

 

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »