Hlavná stránka >> MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Územie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. je uceleným, koherentným územím, ktoré sa rozprestiera na ploche 37 282 ha s počtom

47 871 obyvateľov, hustotou osídlenia 128,40 obyvateľov na 1 km². Územie leží v severnej časti Trnavského kraja. Tvorené je 19

obcami a 3 obcami so štatútom mesta, zaberá celé územie okresu Skalica vrátane jednej obce z okresu Senica - obec Smolinské.

Sídlo MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie je na OcÚ v Kopčanoch.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie má k 31.12. 2017  46 členov, z toho je  22 miest a obcí, 10 podnikateľov, a 14 z občianskeho sektora.

 

 

1.Katastrlna_mapa_obc_na_zem_MAS

katastrálne vymedzenie územia združenia

1.Mapa_hranice_zemia_MAS_a_hranice_krajov_SR

hranice územia združenia a hranice okresov TTSK

1.Mapa_hranice_zemia_MAS_a_hranice_okresov_TTSK


hranice územia združenia a hranice krajov SR