Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Vyhlásená výzva opatrenia A1 podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s k´dom: IROP-CLLD-T003-511-003 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: A1 podpora podnikania a inovácií a je určená pre podnikateľské subjekty z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-001 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel a je určená pre verejný sektor z územia MAS - obce alebo pre združenia obcí.  Informácie o výzve nájdete tu.
 
Aktualizácia harmonogramu výziev opatrení IROP

Záujemcov o predkladanie projektov do výziev MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. informujeme, že sme aktualizovali harmonogram výziev na rok 2020.

Aktualizovaný harmonogram výziev nájdete tu.

 
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 6.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 6.4. Konečnými prijímateľmi v týchto opatreniach sú podnikatelia. Opatrenie 4.2 sa predlžuje do: 30.04.2020 a opatrenie 6.4 sa predlžuje do: 30.06.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekcii :Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV

 

 

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »