Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Pozvánka na odborný seminár
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Vás pozýva na odborný seminár "Plánovanie, výsadba a obnova zelene v obciach".

Seminár je určený pre zástupcov miest, obcí, správcov vonkajších areálov, podnikateľov, občianskych združení, laickej verejnosti, študentov a aktivistov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a realizácii výsadieb v území Horného Záhoria.

Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch (môžete si zvoliť dátum, ktorý vám lepšie vyhovuje) - dňa 11.08.2020 (v utorok) so začiatkom o 10.30 hod a dňa 13.08.2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod.

Program odborného seminára na stiahnutie:

Termín: 11.8.2020

Termín: 13.8.2020

Semináre sa uskutočnia v návštevníckom centre MAS v objekte Žrebčín Kopčany. Účasť je bezplatná vrátane občerstvenia.

Kapacita seminára je obmedzená, preto je potrebné registrovať sa vopred. Na registráciu použite registračný formulár:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAOVr5UyhRl1Rxq…/viewform…

Potvrdenie vašej účasti vám  zašleme e-mailom.

Účastníci seminára obdržia publikáciu „Príručka tvorby zelenej infraštruktúry“.

Semináre lektoruje Ing. Anna Dobrucká, PhD., autorizovaný krajinný architekt.
Organizátorom je Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., Kollárova 1146, Kopčany, www.mas-hornezahorie.sk

Odborný seminár sa realizuje v rámci projektu „Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu“, podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu s cieľom zvýšiť odbornosť a systematickosť v oblasti plánovania, výsadby a obnovy zelene v intravilánoch aj v extravilánoch územia Partnerstva pre Horné Záhorie o. z., najmä pre miesta, ktoré slúžia ako verejné priestranstvá a areály, lokality, ktoré slúžia pre voľnočasové aktivity obyvateľov, a miesta, ktoré sú určené pre obnovu historických štruktúr. 
Vyhlásenie výzvy 7.4 pre občiansky sektor

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlásilo výzvu pre opatrenie 7.4 pre občiansky sektor v rámci implementácie stratégie CLLD. Kód výzvy MAS_012/7.4/3.

Informácie o zverejnenej výzve nájdete v sekcii  Stratégia CLLD/Výzvy CLLD/Výzvy PRV.

 
Vyhlásená výzva opatrenia B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom IROP-CLLD-T003-512-002 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej inforaštruktúry je určená pre obce a združenia obcí z územia MAS partnerstva pre Horné Záhorie o. z.. Informácie o výzve nájdete tu.
 
Vyhlásená výzva opatrenia C1 Komunitné sociálne služby
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje výzvu s kódom: IROP-CLLD-T003-512-004 na predkladanie žiadostí o príspevok. Výzva je zameraná na aktivitu:C1 Komunitné sociálne služby a je určená pre neziskové organizácie poskytujúce komunitné sociálne služby z územia našej MAS. Informácie o výzve nájdete tu.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »