Logo

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.

Naše územie

Územie Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. je uceleným, koherentným územím, ktoré sa rozprestiera na ploche 37 282 ha s počtom 47 830 obyvateľov a hustotou osídlenia 128 obyvateľov na 1 km². Územie leží v severnej časti Trnavského samosprávneho kraja. Tvorené je 19 obcami a 3 mestami, zaberá celé územie okresu Skalica vrátane jednej obce z okresu Senica – obec Smolinské. MAS má k 15. 05. 2023 46 členov, z toho je 22 miest a obcí, 8 podnikateľov, a 16 členov z občianskeho sektora. Kancelária MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z. sídli na OcÚ v Kopčanoch.

0

0

km2

0
0

2 257
19,9

km2

114

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Brodské

Obec Brodské leží v povodí rieky Moravy, v oblasti, kde pôsobili solúnski bratia Konštantín a Metod. Na uctenie ich pamiatky sú pred základnou školou drevené sochy vierozvestov v životnej veľkosti. V roku 1715 dostalo Brodské právo na usporadúvanie výročných jarmokov. A táto tradícia je živá dodnes. Každoročne v júli sa tu koná remeselný jarmok. V katastri obce sa nachádza časť tzv. Ramsarskej lokality Niva Moravy. Územie zahŕňa slovenský úsek rieky Moravy medzi Brodským a ústím do Dunaja a najcennejšiu časť nivy pri hraniciach s Českou republikou a Rakúskom so zachovalými a vyvinutými komplexmi rôznych mokradí. V tejto lokalite je zaujímavá cyklotrasa Brodské s prepojením na ďalšie cyklotrasy prechádzajúce katastrom obce.

Zaujímavé miesta obce:

 • Ramsarská lokalita Niva Moravy
 • Pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol sv. Antona
 • Malé sakrálne stavby (sochy, Božie muky a kaplnky)
 • Drevené sochy solúnskych bratov pred základnou školou

Web: www.brodske.sk

Galéria


621
8,5

km2

73

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Dubovce

Obec Dubovce si mimoriadne ctí svoju históriu. Ponúka preto možnosť navštíviť pamätnú izbu, v ktorej sú verejnosti sprístupnené zachránené kultúrno-historické hodnoty obce. Okrem toho sa ponúka možnosť návštevy vinohradníckych búd a degustácia miestnych vín.

Zaujímavé miesta obce:

 • Pamätná izba kultúrno-historických hodnôt obce
 • Vinohradnícka oblasť s „búdami“ a možnou degustáciou miestnych vín
 • Kostol sv. Žofie Vlčkovany a kstol sv. Antona Vidovany
 • Kamenný kríž z roku 1909 vo Vlčkovanoch
 • Kamenný kríž vo Vidovanoch
 • Drevený kríž pri Kobylanoch
 • Jaskyňa Panny Márie Lurdskej

Web: www.dubovce.sk

Galéria


4 864
59,9

km2

81

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Gbely

Mesto Gbely ponúka viacero možností ako stráviť voľný čas. Obľúbená je prímestská rekreačná oblasť Adamov s možnosťou kúpania na upravených plážach, mnohých vodných športov, rybárčenia. Zároveň tu milovníci prírody môžu pozorovať vzácne vodné vtáctvo z vybudovanej drevenej rozhľadne. Adamovské jazerá sú zaradené do chráneného vtáčieho územia. Atraktívna je možnosť plavby po rieke Morava z prístavu Gbely. Rekreačná zóna je prepojená s mestom Gbely značenou cyklotrasou, územím prechádza značená cyklotrasa Záhorská cyklomagistrála. Mesto Gbely má vlastnú Mestskú a naftársku expozíciu umiestnenú v budove Základnej umeleckej školy Gbely. Jej obsahom sú dejiny ťažby ropy v oblasti Záhoria, život sedliakov v prvej polovici 20. storočia, začiatky folklóru, divadla, bigbítu, dychovky či miestnych zborov a ukážky odievania, prestierania či rôznych materiálov obrusov a výšiviek.

Zaujímavé miesta mesta:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela
 • Golgota
 • Súsošie Immaculata a Svätej Trojice
 • Kríže umiestnené na všetkých vstupných cestách do mesta

Web: www.gbely.sk

Galéria


10 928
34,8

km2

314

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Holíč

Významné historické mesto, niekdajšia križovatka obchodných ciest, je dnes moderné sídlo, ktoré si ctí tradície, rozvíja odkazy svojich predkov. Tí tu zanechali poklady v podobe zámku s dobudovaným a vo veľkej miere rekonštruovaným a opraveným okolím, ako súčasť habsburgskej barokovej krajiny. Mesto ponúka prehliadku viacerých historických stavebných pamiatok, počas celého roka niekoľko atraktívnych podujatí so zameraním na remeslá, históriu a tradície, hudbu, motorizmus, folklór. Atraktivitou sú tzv. holíčske megality.

Zaujímavé miesta mesta:

 • Barokový Holíčsky zámok/kaštieľ
 • Bylinková záhrada                       
 • Holíčske megality
 • Veterný mlyn a vyhliadková veža
 • Kostol Božského srdca Ježišovho a kostol sv. Martina
 • Pravoslávny chrám
 • Evanjelický tolerančný kostol
 • Loretánska kaplnka
 • Baroková sýpka
 • Kaplnka sv. Floriána

Web: www.holic.sk

Galéria


373
17,8

km2

21

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Chropov

O obci Chropov by sme mohli povedať, že je akousi cyklo križovatkou. Cez jej kataster prechádzajú až tri cyklotrasy. Je obklopená pestrou prírodou a ponúka sa peší výlet na Rakovú. Nachádzajú sa tu chránené prírodné pamiatky Chropovská strž a Raková. Predmetom ochrany Chropovskej strže je výskyt skamenelín makrofauny z poslednej transgresie mora v mladších treťohorách. Lokalita má aj veľký vedeckovýskumný význam. Obec je známa tradičným januárovým mariášovým turnajom a tiež futbalovým memoriálom Rastislava Ivánka, ktorý sa koná každoročne v júni.

Zaujímavé miesta obce:

 •  Chránené prírodné pamiatky Chropovská strž a Raková
 • Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého
 • Šesť pamätných krížov (Božie muky)

Web: www.chropov.sk

Galéria


615
4,3

km2

144

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Kátov

Či už je názov obce odvodený od slova kat alebo „kácať“, čiže rúbať, socha kata v nadživotnej veľkosti dominuje priestoru… To je ale história. Čím žije a dokáže Kátov lákať v súčasnosti? Predovšetkým sú to vychýrené Kvetinové dni, dlhoročné a pravidelné májové podujatie pre milovníkov všetkých druhov rastlín, ktoré víta zo širokého okolia predajcov i kupujúcich. V obci je doslova rozprávkový rybník, u ktorého si môžete posedieť počas vašich cyklovýletov po značených cyklotrasách vedúcich chotárom obce.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Imricha
 • Evanjelická zvonica

Web: www.katov.sk

Galéria


2 567
21,8

km2

118

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Kopčany

Obec Kopčany patrí v rámci okresu Skalica k najväčším a nesporne historicky a turisticky k najvýznamnejším. Veď posúďte. Nachádza sa tu najstaršia historická pamiatka na území Slovenska a jedna z najstarších v strednej Európe – románsky kostolík sv. Margity Antiochijskej. Je tu unikátny barokový habsburgský žrebčín a rekonštruovaný hospodársky objekt, ako súčasť niekdajšej nemenej unikátnej habsburgskej „kačenárne“. V priestoroch žrebčína je múzeum, informačná kancelária, konajú sa tu pravidelné parkúrové i westernové preteky i dobovo ladené podujatia. V júni sa v obci každoročne konajú cestné motocyklové preteky a na jeseň tradičná Hubertova jazda.

Zaujímavé miesta obce:

 • Kostol sv. Margity Antiochijskej
 • Barokový habsburgský žrebčín
 • Kostol sv. Štefana kráľa
 • Zvonica „Na tricátku“
 • Socha sv. Jána Nepomuckého
 • Božia muka

Web: www.kopcany.sk

Galéria


143
8,5

km2

17

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Koválovec

Obec Koválovec je známy dvomi podujatiami. Každoročne v máji sú to tzv. Westernové dni a v novembri sa koná tradičná obecná zabíjačka. Obec je známa stáročným pestovaním hrozna, ktorého tradícia tu pretrváva dodnes.

Zaujímavé miesta obce:

 • Klasicistická kaplnka sv. Martina Biskupa
 • Kostol sv. Martina z Tours

Web: www.kovalovec.sk

Galéria


504
6,7

km2

75

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Letničie

V obci sa pravidelne uskutočňujú športové a kultúrne podujatia, fašiangy, maškarný detský ples, stavanie „máje“ spojené so zabíjačkou, Deň matiek, Deň detí, hasičská súťaž o pohár starostu obce, výstava ovocia a zeleniny, posedenie s dôchodcami, Mikuláš, vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj. Obec žije folklórom, patria k nemu tradičné kroje. Letničania pozývajú napríklad na tradičnú zabíjačku prvého mája, či výstavu ovocia, zeleniny a výrobkov Naša záhrada.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
 • Božie muky
 • Pieta
 • Pomník hrdinov padlých v SNP

Web: www.letnicie.sk

Galéria


338
5,2

km2

65

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Lopašov

Jedna z obcí, kde si na svoje môžu prísť milovníci turistiky je Lopašov. Je ideálnym východiskovým miestom pre turistické a cyklistické výlety. Vedú odtiaľto trasy do Zlatníckej doliny, na Koválovské lúky, či na Čupy, najvyšší bod okresu Skalica (574 m.n.m.). Ale prezrieť si môžete aj samotnú obec. A môžete si vybrať, ktorou ulicou sa vydáte. Obec tvoria dve súbežné ulice s ľudovým názvom Dzedzina a Záhumňí. A ako uvádza webová stránka obce „Hoci je Lopašov malá dedinka, má svoje osobité čaro, je typom záhoráckej dediny s úžasným pokojom okolitej prekrásnej prírody.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol Svätého Vendelína
 • Technická pamiatka „vodný mlyn“

Web: www.lopasov.sk

Galéria


702
6,9

km2

102

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Mokrý Háj

Ako vo väčšine obcí tejto oblasti si aj v Mokrom Háji uchovávajú ľudové zvyky a predovšetkým typické kroje. Dokonca o tejto téme nedávno vznikla monografia. Mokrohájčania udržiavajú čulé kontakty s krajinou pôvodných prisťahovalcov – Chorvátskom. Svoje miesto tu má stáročia vinohradníctvo. Zaujímavé sú historické vinohradnícke „búdy“.

Zaujímavé miesta obce:

 • Náučný chodník okolo prírodnej rezervácie Veterník s dĺžkou cca 1,5 km o histórii vinohradníctva, o vinohradníckej architektúre, o typických odrodách viniča, o prírodnej rezervácii Veterník, o výrobe Skalického trdelníka a skalickej vysokej torty a o miestnom folklóre a krojoch
 • Vyhliadka „veterník“
 • Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých

Web: www.mokryhaj.sk

Galéria


393
3,7

km2

105

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Oreské

Obec Oreské je vychýrená pečením výborných oreských koláčikov. Ale nie len tým. Obyvatelia si stále ctia a udržiavajú niektoré ľudové tradície, napr. fašiangy – „chodenie po fašangu“ a „pochovávanie basy“, veľkonočné zvyky – týždeň pre veľkou nocou „chodenie s létečkom“ a na veľkonočný pondelok „chodenie po šibačkách. Hody sú v obci dvakrát ročne, uchovalo sa „drápanie“ peria, vianočné koledovanie, obecná zabíjačka a každoročne sa usporadúva Deň pece. Pri cirkevných sviatkoch a rôznych slávnostiach obce sa z truhlíc vyťahujú tradičné ľudové kroje. Staršie ženy stále chodia v sedliackom odeve.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Medarda

Web: www.oreske.sk

Galéria


1 075
14,6

km2

74

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Petrova Ves

V obci sa zachovávajú, resp. obnovujú mnohé tradičné podujatia, spomeňme napríklad stavanie mája, fašiangový sprievod obcou či bujaré pochovávanie basy. A hody oslavujú dokonca dvakrát do roka. Tie jarné, svätodušné, sú známe širokému okoliu, dokonca aj v zahraničí. Vtedy sa v obci koná Záhorácka Veterán Rallye – prehliadka a súťaž historických dopravných prostriedkov, spojená so Svätodušným jarmokom a kultúrnymi akciami. Petrovovešťania srdečne pozývajú na malebné miesto nad ich obcou, kde sa nachádza Jabloňová krížová cesta, ktorú si obyvatelia vybudovali svojpomocne.

Zaujímavé miesta obce

 • Rimsko-katolícky kostol sv. Ducha

Web: www.petrovaves.sk

Galéria


979
10,8

km2

90

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Popudinské Močidľany

Obec Popudinské Močidľany sa snaží udržiavať prastaré zvyklosti svetské i cirkevné, „živé“ sú kroje, ktoré sa nájdu v mnohých domácnostiach. Často sa využívajú počas slávností, cirkevných obradov i svadieb. Treba spomenúť aj významnú súčasť kultúrneho diania v obci – ochotnícke divadlo, ktoré niekoľko desaťročí starú tradíciu obecného divadla obnovilo v roku 2008.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol Svätého Štefana kráľa
 • Rímsko-katolícky kostol Svätého Šimona a Júdu
 • Pomník padlým v 1. svetovej vojne.
 • Socha sv. Urbana
 • Kaplnka Panny Márie Lurdskej, kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, kaplnka Svätého Jána a kaplnka Svätej Anny
 • Vojtkových kríž v Kameniciach

Web: www.popudinskemocidlany.sk

Galéria


500
4,7

km2

117

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Prietržka

Obec Prietržka si ctí tradície. Stáročné vinohradnícke, hodové, fašiangy, mimoriadne živé a udržiavané sú kroje, ctí sa tradícia stavania mája. Pozývame vás na prechádzku prietržskými vinohradmi spojenú s ochutnávkou vín a posedením pri vodnej nádrži pri vinohradoch. A napríklad počas tradičného podujatia Otvorené búdy.

Zaujímavé miesta obce:

 • Vodná nádrž
 • Rímsko-katolícky kostol sv. Rozálie a sv. Alžbety
 • Kaplnka sv. Urbana vo vinohradoch nad Prietržkou
 • Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie
 • Zvonica

Web: www.prietrzka.sk

Galéria


493
12,9

km2

38

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Radimov

Obec Radimov si ctí tradície, ale zároveň žije moderne. Sú to predovšetkým fašiangy, ktoré majú prastaré korene. Obec každoročne usporadúva výstavu ovocných destilátov. Turisticky a duchovne zaujímavé miesto sa nachádza nad obcou – sú to radimovské lipy, pričom medzi chránené stromy zaradené štyri z týchto líp. Najstaršie dve majú okolo 200 rokov, pričom najmohutnejšia má obvod kmeňa takmer 5,5 m. Stromy tvoria doplnkovú zeleň Božej muky – klasického modlitebného kríža.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Zuzany

Web: www.radimov.sk

Galéria


1 737
26,6

km2

65

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Radošovce

Radošovce sú obec, kde to žije. Radošovské vinohrady sa spomínajú už v roku 1555 a je tu mimoriadne silná vinohradnícka základňa. Známe a obľúbené sú každoročné podujatia veľkonočná výstava vín a Radošovský Hurbánek vo vinohradoch. Veľmi živé sú tradície – mimoriadne obľúbené a chýrne sú Radošovské hody plné nádherných krojov, hudby, tanca a dobrej nálady. Okolité lesy sú bohaté na danieliu, srnčiu a čiernu zver. Za návštevu určite stojí tzv. Maňovská studnička v lese v časti Vieska – ľudovo nazývaná „Hoštecná studnička“. Okrem toho je tu zvonička, dve kaplnky a lavičky na oddych. Je to vyhľadávaná lokalita medzi miestnymi obyvateľmi, ale aj kúpeľnými hosťami z kúpeľov Smrdáky. Krásna je prechádzka, pešia či cyklistická, k vinohradom a vodnej nádrži nad obcou.

Zaujímavé miesta obce:

 • Maňovská studnička v lese v časti Vieska – ľudovo nazývaná „Hoštecná studnička“ podľa choroby hoštec, zvonička, dve kaplnky a lavičky na oddych
 • Radošovské vinohrady
 • Majer Kobylany
 • Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie
 • Trojičný stĺp
 • Pieta
 • Kaplnka sv. Urbana vo vinohradoch a Kaplnka sv. Stanislava

Web: www.radosovce.sk

Galéria


15 461
60

km2

258

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Skalica

Mesto Skalica si zaslúži samostatnú návštevu a pokojne i na viac dní. Má čo ponúknuť. Je to historické mesto, jedno z najstarších na Slovensku. Má zachovaný unikátny komplex historických sakrálnych i svetských stavieb. Slovo unikátny sa často používa pri popisovaní tzv. Baťovho kanála, moravskej vnútrozemskej vodnej cesty. Jediný prístav na slovenskej strane je v katastri Skalice. Iba niekoľko kilometrov od mesta sa nachádza prímestská rekreačná zóna Zlatnícka dolina s množstvom možností pre trávenie voľného času. Regionálne Záhorské múzeum, expozícia histórie kníhtlače, množstvo kultúrnych i športových podujatí a predovšetkým dva klenoty – Skalický trdelník a Skalický rubín, historická sladká špecialita a červené víno chránené Európskou úniou. Veľa dôvodov na návštevu.

Zaujímavé miesta mesta:

 • Prístav na Baťovom kanáli
 • Zlatnícka dolina s turistickými atrakciami
 • Náučný chodník Mŕtve rameno Lipa a Perúnska lúka popri rieke Morava
 • Rotunda Sv. Juraja
 • Františkánsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie a františkánsky kláštor
 • Kostol Sv. Michala Archanjela
 • Kaplnka Sv. Anny
 • Kostol Najsvätejšej Trojice
 • Kláštor Milosrdných bratov (1712 – 1728)
 • Evanjelický a. v. kostol
 • Mestská knižnica
 • Kalvária
 • Kláštor Sv. Pavla Pustovníka (1715 – 1725)
 • Technická pamiatka „mlyn bratov Pilárikových“

Web: www.skalica.sk

Galéria


914
15,7

km2

58

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Smolinské

Názov obce je pretkaný rôznymi legendami tradovanými starými obyvateľmi obce. Podľa jednej z legiend dostala meno podľa smoliara, ktorého tadiaľ viezol jeden sedliak ukrytého vo voze pod plachtou. A keďže to bol prvý povoz, ktorý prešiel dedinou, obec dostala meno Smolinské. Podľa inej legendy pomenovanie obce je odvodené od smoly (alebo dechtu), ktorá sa tu vyrábala z miazgy borovíc a ďalší možný variant vzniku názvu dediny je, že v obci žili rybári, ktorý rozvážali ryby do okolitých obcí na kárach z drevenými osami, ktoré mazali smolou.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol Svätého Jakuba
 • Socha Panny Márie sochy sv. Vendelína a sv. Floriána
 • Kaplnka Najsvätejšej Trojice a Panny Márie Lurdskej
 • Zvonica

Web: www.smolinske.sk

Galéria


290
2,5

km2

115

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Trnovec

Obec udržiava tradíciu prípravy malých trdelníkov, ktoré sa pečú na drevených trdlách, na ohni (kedysi v každej domácnosti) v čase fašiangov. V posledných rokoch sa fašiangová tradícia obnovila. K ďalším tradičným jedlám v obci patria fašiangové šišky, huspenina, božie milosti (tzv.“fanky“). Chotár Trnovca je súčasťou Skalickej vínnej cesty. Vedie cez neho zelená značená turistická trasa cez Prietržku do Skalice (7,5 km) a žltou farbou značená trasa do Holíča (5,5 km). V katastri obce sa nachádza chránená prírodná pamiatka rieka Chvojnica so IV. stupňom ochrany.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol Panny Marie Ružencovej
 • Božia muka so sochou Sedembolestnej Panny Márie

Web: www.trnovec.sk

Galéria


1 180
22,7

km2

52

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Unín

Ak sa rozhodnete k návšteve malebnej obce Unín, môžete si vybrať čas, kedy sa tu koná niekoľko zaujímavých podujatí. Napríklad Unínske hody 15.8. a 11.11., populárne podujatie Unínske samohyby v letných mesiacoch, Rozprávkový pochod pre deti či fašiangy s pochovávaním basy. Ak máte radi krásne výhľady, ponúka sa rozhľadňa, vybudovaná v roku 2014 na kopci nad obcou kde bol kedysi vyhliadkový pavilón Ferdinanda Habsburského a jeho manželky Márie Anny – Aussicht; pri rozhľadni sa nachádza tzv. Rodová alej, založená v roku 2017, ktorú tvorí viac ako sto metrov dlhý rad mladých líp. Na ich výsadbe spolupracovalo až 64 rodín. Jeden rad líp tvoria lipy veľkolisté a druhý lipy malolisté. Vybrať sa tam môžete peši i na bicykli. Turistickým cieľom býva aj Zámčisko, archeologická lokalita hradiska z Halštatskej doby. Nachádza sa v lese nad obcou.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Martina
 • Kaplnka sv. Barbory a kaplnka Panny Márie
 • Židovský cintorín nad obcou
 • Zámčisko nad obcou (archeologická lokalita hradiska z Halštatskej doby)
 • Rozhľadňa nad obcou kde bol kedysi vyhliadkový pavilón Ferdinanda Habsburského a jeho manželky Márie Anny

Web: www.unin.sk

Galéria


846
4,3

km2

199

obyvateľov/km2

(údaje platné k 31. 12. 2023)

Vrádište

Obec Vrádište má výhodnú polohu medzi dvomi turisticky zaujímavými mestami Skalicou a Holíčom, priamo na Vínnej ceste Záhoria, ktorej je členom. Žije tu viacero vinohradníkov a je tu dlhoročná tradícia pečenia malých svadobných koláčikov z kysnutého cesta. Dominantou obce je 20 metrov vysoká zvonica, postavená evanjelikmi a venovaná pamiatke na Juraja Tranovského, českého evanjelického kňaza, spisovateľa, básnika a hudobného skladateľa, ktorý pôsobil na Slovensku. Neďaleko sa nachádza rím.-kat. kostol sv. Anny.

Zaujímavé miesta obce:

 • Rímsko-katolícky kostol sv. Anny
 • Evanjelická zvonica

Web: www.vradiste.sk

Galéria


Smolinské Brodské Gbely Letničie Unín Petrova Ves Radimov Dubovce Lopašov Oreské Chropov Koválovec Radošovce Popudinské Močidľany Mokrý Háj Prietržka Kopčany Holíč Trnovec Kátov Skalica Vrádište

Hranice územia z pohľadu hraníc okresov

Hranice územia z pohľadu hraníc krajov