Logo

Kontakt

Identifikačné údaje

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Kollárova 1146

908 48 Kopčany

IČO: 45013501

DIČ: 2022420103

Kollárova 318

908 48 Kopčany

Ing. Dagmar Michaličková

Mobil: +421 911 227 730

Ing. Erika Okániková

Mobil: +421 911 227 717

Mgr. Natália Ružičková

Ing. Dušan Dubecký

Mobil: +421 903 212 776

Milan Hollý

Mobil: +421 905 625 416

Náš tím

Kancelária združenia je zriadená Správnou radou a jej hlavnou činnosťou je zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, ako aj manažovanie činnosti a realizácia úloh Občianskeho združenia. Na čele kancelárie združenia je manažér menovaný Správnou radou. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Viac informácií o kancelárii a zamestnancoch sa nachádza v stanovách o. z.

Zárukou vstupu do priestorov našej kancelárie je vždy pozitívna a priateľská pracovná atmosféra. V našom tíme je predseda a podpredseda občianskeho združenia, manažérka a dve odborné pracovníčky.

Predseda občianskeho združenia

Podpredseda občianskeho združenia

Manažérka občianskeho združenia

Odborný pracovník kancelárie MAS

Odborný pracovník kancelárie MAS