Hlavná stránka >> Naše projekty >> Projekt: "Cestovní ruch v subregionech Slovácka"
Projekt: "Cestovní ruch v subregionech Slovácka"

-Projekt Interreg V-A SR-ČR Fond mikroprojektov: žiadateľ: Turistická asociace Slovácko, z.s., Hodonín,  PPHZ – cezhraničný partner

K projektu: Cieľom projektu je podrobne popísať a analyzovať turistický potenciál jednotlivých subregiónov juhomoravskej časti turistickej destinácie Slovácko s následným porovnaním a zhodnotením zistených disparít v súvislosti s ďalším rozvojom cestovného ruchu na Slovácku. Jednotlivé aktivity projektu budú prebiehať súbežne aj v najbližšom prihraničnom regióne Horné Záhorie.

 

Aktivity projektu:

1.Strategický dokument s analýzou

2.Verejné stretnutia  podnikateľov v cestovnom ruchu  a zástupcami obcí

3.Dotazníkový prieskum (zber dát) pre návštevníkov subregiónov a pre miestne obyvateľstvo

4.Brožúrka „ Kudy přes hranice“