Hlavná stránka >> Videá
Videá

Televízia Skalica - Skalický magazín

vysielanie 23. 9. 2009 - Prístup LEADER

Televízia Skalica - Skalický magazín

vysielanie 7. 10. 2009 - výsledky dotazníkového prieskumu

Televízia Skalica - Skalický magazín

vysielanie 18. 11. 2009 - rozhovor s Ing. Jelou Tvrdoňovou