Hlavná stránka
Vyhlásenie výziev z PRV pre neziskový sektor a podnikateľov
Oznamujeme potenciálnym žiadateľom - podnikateľom a subjektom neziskového sektora, že sú vyhlásené výzvy č. MAS_012/7.4/4 a MAS_012/4.2/4. Viac informácií tu.
 
Aktualizácia č.1 výzvy A1 Podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje potenciálnym žiadateľom opatrenia A1 Podpora podnikania a inovácií, že prišlo k aktualizácii výzvy na toto opatrenia od 01.06.2021. Viac informácií tu.
 
Pozvánka na cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie v spolupráci s Partnerství, o.p.s., Brno vás pozýva na organizovaný cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste v našom území. Cyklovýlet sa uskutoční dňa 22.5.2021 (v sobotu). Pozvánku s programom a registračným formulárom nájdete na linku: https://www.vinarske.stezky.cz/na-kole-po-Skalicke-vinarske-ceste. Záujemcov žiadame o registráciu vopred, kapacita účastníkov je obmedzená. Počas podujatia budú dodržiavané platné pandemické opatrenia. Podujatie sa koná v rámci realizácie projektu "Vyznačení vinařskych stezek přes hranice", podporeného z Fondu mikroprojektov, INTERREG V-A SR-ČR.
 
Aktuálne otvorené výzvy MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje o otvorených výzvach opatrení IROP.

Pre podnikateľov z územia MAS Horného Záhorie je vyhlásená výzva A1 Podpora podnikania a inovácií, kód výzvy IROP-CLLD-T003-511-003. Podrobnosti výzvy a príslušené prílohy sú dostupné tu.

Výzva zameraná pre podporu podnikania a inovácií je otvorenou výzvou s uzatváracími kolami, záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok k termínu uzávierky príslušného kola. Najbližší termín uzávierky je 26.5.2021.

 

Ďalšou otvorenou výzvou je výzva zameraná na podporu komunitných sociálnych služieb (C1 Komunitné sociálne služby), určená pre poskytovateľov sociálnych služieb z územia Horného Záhoria, a ktoré sú neziskovými organizáciami alebo sú zriadené cirkvami. Kód výzvy: IROP-CLLD-T003-511-003.  Podrobnosti výzvy a príslušné prílohy k výzve sú dostupné tu. Výzva je otvorenou výzvou s jednotlivými uzatváracími kolami, záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok  k termínu uzávierky príslušného kola. Najbližší termín uzávierky je 17.5.2021.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte kanceláriu MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

 
Projekt: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie úspešne zrealizovalo projekt s názvom: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »