Hlavná stránka
Na kole kolem vinohradú 1

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ako cezhraničný partner projektu: Na kole kolem vinohradú  Vás pozýva na ďalší seminár s názvom: Marketing vinárskych ciest. Organizátorom je Partnerství o.p.s., projekt je financovaný z Fondu mikroprojektú. Detaily o seminári - miesto konania, čas, presný program nájdu záujemci tu.

publicita_FMP_SK_R

 
Skalická vinárska cesta - cezhraničné podujatie jej otvorenia

Dňa 19.10.2013 sa uskutočnilo spoločné podujatie partnerov k otvoreniu vinárskej tematickej trasy pod názvom Skalická vinárska cesta. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia organizátora Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., zástupcovia z Mikroregiónu Hodonínsko, zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, zástupca Nadace Partnerství a nadšenci cyklistiky.


logo-skalickPodujatie bolo zorganizované ako tematická cyklojazda prezentujúca chotáre miest a obcí, cez ktoré Skalická vinárska cesta prechádza. Počas spoločného podujatia s účasťou moravských kolegov sme navštívili Kopčany s prehliadkou novootvorených múzeí v žrebčíne, obecné vlastivedné múzeum a hospodárske múzeum so zameraním na chov koní, ďalšou zástavkou podujatia bol Holíč, v ktorom sme mali možnosť uvidieť zahájenie podujatia Hubertova jazda, navštívili sme mestské múzeum a vínoteku na zámku. Ďalšími cieľmi spoločného podujatia boli obec Trnovec a priblíženie jeho histórie, vinárske chotáre obcí Prietržka a Vrádište, kde sme mali možnosť nahliadnuť do vinárskej búdy. V jednotlivých obciach nás privítali starostovia obcí, ktorí nám v krátkosti porozprávali o histórii, aktivitách obcí a o vinohradníckom a vinárskom živote v obciach. Poslednou zastávkou na našom spoločnom podujatí boli vinohrady v chotári mesta Skalica, kde prebiehalo podujatie Deň otvorených búd. Zavítali sme do jednej z otvorených búd, kde nám domáci vinár aj so svojou rodinou prezentoval pestovanie viniča a výrobu vína v podmienkach skalických búd. Počas celého podujatia účastníci mali možnosť zoznámiť sa s jednotlivými odrodami vín, ktoré sa v Skalickom vinohradníckom rajóne dorábajú a ktorými sa môžu vinári na Skalickej vinárskej ceste popýšiť.

 

Myšlienka vytvorenia Skalickej vinárskej cesty vznikla na pôde Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. v spolupráci s Nadace Partnerství, kedy sme s úspešným produktom cestovného ruchu Moravské vinářske stezky chceli prepojiť aj naše územie Skalického vinohradníckeho rajónu. Vytvorili sme okružnú trasu po chotároch obcí Kopčany, Holíč, Tvrnovec, Prietržka, Vrádište, Skalica, ktorá ponúka nielen vinársku tematiku ale aj ďalšie kultúrne a prírodné zaujímavosti pre turistov.

Skalická vinárska cesta plynule nadväzuje na Mikroregión Hodonínsko, ktorým prechádza Moravská vinárska stezka Podluží a na územie Miestnej akčnej skupiny Strážnicko, ktorej územím prechádza Strážnická vinárska stezka.

Celé úsilie vytvorenia samostatného okruhu vinárskej cesty s nadviazaním na sieť Moravských vinárskych steziek vyústili do realizácie projektu pod názvom: Skalická vinárska cesta – prepájame vinohradnícke regióny, ktorého garantom je Nadace Partnersví a partnermi projektu: Mikroregión Hodnínsko, MAS Strážnicko a Mesto Skalica. Projekt je realizovaný z OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, Fond mikroprojektov. V rámci projektu sme zrealizovali osadenie odpočinkových miest s informačnými plochami po celej trase Skalickej vinárskej cesty. Pre prilákanie turistov zo susedných regiónov boli osadené odpočinkové miesta v blízkosti hraníc medzi Holíčom a Hodonínom, medzi Skalickou a Sudoměřicami. Na týchto odpočinkových miestach informujeme jednak o Skalickej vinárskej ceste ale tiež o moravských vinárskych cestách Podluží a Strážnickej. Ďalšie odpočinkové miesta s informačnými tabuľami boli osadené v Kopčanoch, Holíči, Trnovici, Prietržke, Vrádišti a Skalici. Ďalej bolo zrealizované spoločné podujatie otvorenia vinárskej cesty ako turistického produktu a budú vydané informačno-propagačné materiály.

Touto aktivitou sme územie Skalického vinohradníckeho rajónu zaradili do systému turistických vinárskych oblastí na pomedzí rieky Moravy.

Za pomoc a prezentácie počas spoločného cyklistického podujatia ďakujeme všetkým zúčastneným.

DSC_0351_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac fotografií nájdete tu

Organizačný tím Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.


Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu s názvom Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícke regióny, ktorý je finančne podporený z  OP Cezhraničná spolupráca SR/ČR - Fond mikroprojektov SK/FMP/09/26

logo_eu_1 logo_eu_2


 
Na kole kolem vinohradú

Partnerstvo pre Horné Záhorie ako partner cezhraničného projektu s názvom: Na kole kolem vinohradú, ktorý je financovaný z Fondu mikroprojektú Vás srdečne pozýva na odborný seminár na tému: Obnova a údržba  značenia vinárskych ciest. Bližšie informácie k miestu konania, termínu a samotnému programu nájdete v pozvánke tu

alt

 
Región horného Záhoria bude mať ďalšiu atrakciu v oblasti cestovného ruchu
V  najvyššie položenej obci regiónu v Uníne bude stáť dominanta - vyhliadková veža „LIPKY“.

V rámci 9. kola Fondu mikroprojektov bol žiadateľovi obci Unín schválený projekt s názvom „ Od Majáku po Lipky“. Cezhraničným partnerom projektu je obec Zaječí.

 

Obec Zaječí bola oslovená k partnerstvu a spolupráci z niekoľkých dôvodov, ktorými sú si tieto obce blízke a podobné. Dôvody boli nasledovné:

-blízkosť obcí,

-vybudované rozhľadne tak priamo v katastri obce Zaječí, ako aj v jej bezprostrednej blízkosti

-    -drevená rozhľadňa Maják, ktorú vybudovali z dotačných titulov za spolufinancovania a spolupráce 3 moravských obcí - Zaječí, Přítluky a Rakvice v prekrásnom prostredí miestnych viníc, spoločné historické väzby z čias monarchie F.Š Lotrinského kedy obe obce patrili do jednej monarchie v rámci dvoch moravsko-slovenských panstiev,

-výhodné prírodné podmienky na dopestovanie ovocia vhodného na výrobu regionálneho produktu - Unín/slivovica, víno, Zaječí/víno,

-    -existujúce prepojenie týchto 2 TOP cieľov cyklistickými trasami,

- možnosť využitia vodnej prepravy - kompy po rieke Morava na trase v mieste Gbely-Adamovské jazerá (SKK) - Tvrdonice (CZK), ktorá trasu zatraktívni a skráti. Táto plavba funguje od roku 2012 a bola realizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s obcou Tvrdonice s názvom „Rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája“.

Samotná obec Unín má niekoľko špecifík, ktorými sa odlišuje od ostatných obcí okresu Skalica: je obcou ležiacou v najvyššej nadmorskej výške (269 m.n.m), ako jediná obec vlastní a prevádzkuje obecnú pálenicu už od roku 1943, v katastri obce leží starobylé hradisko "Zámčisko" s nálezmi z doby bronzovej a veľkomoravskej. Pod tým istým názvom sa v katastri nachádza vrch, ktorý meria 434 m a je najvyšším bodom Unínskej pahorkatiny. Neďaleko sa nachádza pútne miesto Hoštecká studienka, kde je postavená drevená zvonička, murovaná kaplička so sochou Panny Márie, a výborná pitná voda. Zámčisko a Hoštecká studienka majú potenciál významného TOP turistického cieľa regiónu horné Záhorie.

Ako som už spomínala vyššie, obec Unín patrila v 18. storočí do holíčskeho panstva F. Š. Lotrinského a Márie Terézie. Z prvej turistickej mapy z roku 1839 autora Karla Jausa sa dozvedáme, že na plánovanom mieste stál v tomto období vyhliadkový pavilón Ferdinanda a Márie Anny- AUSSICHT ( na panskej lúke Prowist v katastri obce Unín pri Hradnom vrchu). Menovaný kráľ Ferdinand videl kopec nad Unínom priamo z Viedne. Podľa kroniky vieme, že v roku 1818 bol na tomto mieste aj osobne. Presne v roku 1902 sa tu konali veľké vojenské manévre a bola vybudovaná drevená pozorovacia veža s výškou 60 m, z ktorej priebeh manévrov sledoval aj sám cisár František Jozef I.

Práve na tomto významnom mieste bude stáť do júna 2014 takmer 12 m vysoká vyhliadková veža „ LIPKY“ za finančnej podpory fondu ERDF, Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR a z finančných prostriedkov obce Unín.

DSC_0026_1 DSC_0006_1

Spoločne na rozhľadni Maják                                                                           

 

spracovala: Ing. Erika Okániková

 
Sladká ňedzela na Záhorí - tlačová správa

V nedeľu dňa 09.12.2012 bolo v meste Gbely veľmi príjemne a navyše sladko. Uskutočnilo sa tu tradičné, regionálne podujatie s názvom „Sladká ňedzela na Záhorí“. V tomto roku organizačnú záštitu nad podujatím prevzalo Partnerstvo pre Horné Záhorie o..z., priestor podujatiu vytvorilo mesto Gbely. Ďalším spoluorganizátorom boli miestne organizácie Únie žien okresu Skalica pod záštitou Okresnej organizácie Únie žien Skalica, Regionálna rozvojová agentúra Skalica a Slovenský zväz včelárov MO Skalica. Finančne sa na podujatí podieľali: Nadácia SPP, ktorá podporila podujatie schválením projektu z Programu Dedičstvo regiónov, Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. a Mesto Gbely.

Na podujatí sa celkom zúčastnilo 17 tímov z miestnych organizácií Únie žien v okrese Skalica, zo základných organizácií Jednoty dôchodcov a z neformálnych záujmových skupín žien z Holíča a Lopašova. Prezentovaných a na predaj bolo 65 druhov zákuskov, celkom 3447 kusov. Podujatie navštívilo celkom 380 platiacich návštevníkov.

V ankete Záhorácky zákusok 2012 zvíťazila, zo 17 vzoriek, vzorka č. 8 jogurtové rezy od ZO Únie žien Holíč, 2 .miesto získal zákusok č. 17. jahodový rez od ZO Únie žien Gbely a na 3.mieste skončil zákusok č. 7 šodó chlebíčky od ZO JD Petrova Ves. Hodnotiaca komisia v ankete bola medzinárodná a multisektorálna v zastúpení p. Vítek Hrdoušek mikroregión Strážnicko, p. Š. Šimkovič mikroregión Šaštínsko a p. L. Valúch regionálny podnikateľ.

Veľkému úspechu sa tešili tvorivé dielničky, kde sa pracovalo s odpadovým papierom, zdobili sa perníčky a muffinky rôznymi modernými technikami, odlievali sa rôzne postavičky z vosku, degustovali sa čaje z regionálnych bylín. Podujatie spestrilo vystúpenie maličkých detí z DFS Lopašov a miestny spevácky súbor Senior.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ďakuje všetkým ľuďom, ktorí sa na podujatí podieľali dobrovoľníckou prácou, poskytli kvalitné služby a výrobky, čím prispeli k príjemnému nedeľnému podujatiu, ktoré malo regionálny charakter, podporilo miestne zdroje, regionálnu ekonomiku a bolo realizované na báze partnerstva a spolupráce.

spracovala: Ing. Erika Okániková, RRA Skalica

DSC_0450_1 DSC_0434_1

Projekt "Sladká ňedzela na Záhorí" finančne podporila   nadacia-spp

 

fotogaléria z podujatia je dostupná na: http://rraskalica.rajce.idnes.cz/

 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »