Hlavná stránka
Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2013 do 2020
Dávame Vám do pozornosti dokumtent, ktorý prezentuje "Spoločnú poľnohospodársku politiku smerom k roku 2020 (riešenie výziev súvisiacich s potravinami, prírodnými zdrojmi a územiami.
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
V Radošovciach bolo opäť sladko

V nedeľu, 7. novembra 2010, sa v Kultúrnom dome v Radošovciach uskutočnil 1. ročník ochutnávky tradičných regionálnych dobrôt s názvom "Sladká nedeľa na Záhorí", ktorú organizovala Okresná organizácia Únie žien Skalica v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica a obcou Radošovce. Ženy z miestnych organizácií Únie žien si pre maškrtníkov pripravili viac ako 5000 kusov zákuskov, avšak keďže sa tento ročník nestretol s takou masívnou účasťou "ochutnávačov" ako ten minulý, tak zvyšné dobroty boli rozdelené do domovov dôchodcov v okrese Skalica.

V rámci akcie sa konala výstava informačno-propagačných bannerov prezentujúcich hmotné a nehmotné dedičstvo Severozápadného záhoria a prácu Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica. Informačno-propagačné bannery vydala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v roku 2009.

Ďalšie informácie...
 
Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984.Podmienkou je, aby ich energetická spotreba v oblasti vykurovania bola aspoň sčasti na báze zemného plynu. Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.
Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy. Najbližšia uzávierka prijímania žiadostí je do 13. januára 2011.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete TU.

 

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Oznámenie o usmernení Ministerstva, pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, 13. 10. 2010
Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »