Logo

KNIHA: KRIŽOVATKY PÔDOHOSPODÁRSTVA NA ZÁHORÍ

Malebný región Záhoria je krásna oblasť Slovenska, ktorú osídlili ľudia spätí so zemou, kde žili a produkty, ktoré si dopestovali resp. dochovali, boli ich dennou obživou.

Aj keď hory tvoria základ názvu oblasti, krajina za horou, ktorej po dlhé stáročia pristal názov ZÁHORIE – alebo Slovenské pomoravie, je známy svojou bohatou poľnohospodárskou produkciou, ale i hodnotnými  verejno – spoločensko – športovými podujatiami.

Práve počas posledného augustového víkendu – 25. 08. 2019 uzrela svetlo sveta mimoriadne zaujímavá kniha pod názvom KRIŽOVATKY PÔDOHOSPODÁRSTVA NA ZÁHORÍ, keď v prestávke populárnych medzinárodných dostihov v areáli PD Senica – Čáčov sa uskutočnil slávnostný  krst.

Po úvode aktu predsedom PD Senica Petrom Morávkom, krstným otcom sa stal bývalý predseda PD Senica Ing. Jozef MARENČÍK, ktorý kvalitným vínom od mladého vinára Juraja Kučeru z Radošoviec uviedol knihu do života a zaželal jej veľa spokojných čitateľov. Knižný skvost približuje čitateľovi v 12-tich kapitolách na vyše 300 stranách dejiny a miestne reálie poľnohospodárskej činnosti. Je v pevnej väzbe na kriedovom papieri v náklade 2 000 kusov iste ozdobí každú  domácnosť zvlášť však na Zahorí. Atmosféru  knihy dotvárajú dobové veľmi zaujímavé fotografie.

Pútavé čítanie z obdobia 60-tych rokov až po súčasnosť, v slede jednotlivých období opisuje život poľnohospodárov na Záhorí v jednotlivých obciach a pripomína, na čo my súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať. Je prierezom reálneho života v dedinách so všetkými príjemnými, veselými, ale i nepríjemnými  chvíľami.

Kolektivizácia, násilná-dobrovoľná, premena zaostalého roľníctva, ktoré živilo ľudí na Záhorí a Myjavských kopaniciach od nepamäti, až na vyspelé poľnohospodárstvo a potom jeho pád, cez likvidáciu, transformáciu a privatizáciu. Bohatý obsah knihy načrtáva históriu Záhoria, podáva dobové svedectvo o tomto regióne.

Jej vydanie podporili podniky podnikajúce a žijúce na Záhorí so vzťahom k poľnohospodárstvu. Uvedeným  patrí veľká vďaka za podporu jej vydania.

Kniha je o fenoméne poľnohospodárstva za 70. rokov strastiplnej cesty družstevníkov v tejto  hospodársky rozmanitej oblasti.

alt

Čitateľ sa  dozvie:

  • Ako v Jablonici vyriešili situáciu aj napriek problémom…
  • V Borskom Mikuláši držia ekonomiku v pevných rukách …
  • Gbelské družstvo vykročilo správnou nohou …
  • Petrova Ves prežila transformáciu so cťou …
  • Družstvo Bližina v  Prietržke zápasí s realitou …
  • Farma v Tlstej hore, ako zdravý životný štýl …
  • Kúty, Kúty, to je pjekné mjestečko …

Aa veľa – veľa ďalších zaujímavostí…

Obsahové materiály počas štyroch rokov zhromažďovala a koncipovala 8-členná redakčná rada pod vedením predsedu redakčnej rady Ing. Milana KUČERU a ďalšími členmi redakčnej rady s dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami v poľnohospodárstve, ktorí sa pravidelne stretávali, aby organizovali všetky práce okolo získavania podkladov ku knihe. Osobitná vďaka patrí dlhoročnej novinárke Sone LUDVIGHOVEJ, ktorá dala publikácií po editorskej stránke konečnú podobu.

Záverom môžeme povedať, že kniha je oslavou poľnohospodárov a vôbec agrokomplexu v celom okrese Senica.

Spracoval Kamil  S O M O R O V S K Ý