Logo

Členovia MAS

Kto môže byť členom

Členstvo v občianskom združení Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je dobrovoľné. Záujemca (každá fyzická alebo právnická osoba) o členstvo musí podať písomnú prihlášku, pričom musí dosiahnuť vek 18 rokov, musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v danom území Horného Záhoria, pričom musí byť dodržaná podmienka prístupu LEADER tak, aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50v% všetkých rozhodujúcich hlasov. Členstvo v občianskom združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia občianskeho združenia a zaplatením členského príspevku.

Výhody členstva

  • aktívne sa zúčastňovať činností občianskeho združenia
  • predkladať návrhy, podnety k činnosti občianskeho združenia
  • byť volený do orgánov občianskeho združenia
  • využívať informácie, s ktorými občianske združenie disponuje

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia sú bližšie špecifikované v Stanovách občianskeho združenia Partnerstva pre Horné Záhorie o. z., ktoré spolu s prihláškou nájdete v Dokumentoch.

Členské príspevky

Výška členského príspevku Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. je schválená uznesením zo zasadnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia

konaného 17. apríla 2024 nasledovne:

Člen/verejný sektor Výška členského poplatku/rok
Obce s počtom obyvateľov do 1000 200 €
Obce s počtom obyvateľov od 1000 do 2000 332 €
Obce s počtom obyvateľov nad 2000664 €
Mestá (obec so štatútom mesta)1000 €
Člen súkromný/neziskový sektorVýška členského poplatku/rok
Socio-ekonomickí partneri20 €

Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie o. z.

Celkový počet členov: 46

Subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 47,83 %

Subjekty zastupujúce podnikateľský sektor (v %): 17,39 %

subjekty zastupujúce občiansky sektor (v %): 34,78 %

P. č.Názov členského subjektuFO/POSídlo/adresaSektor
verejný,
podnikateľský,
občiansky
Zástupca členského subjektu
1.Obec BrodskéPO908 85 Brodské, Školská 1030VIng. Vladimír Kocúr
2.Obec ChropovPO908 64 Chropov 12VRenáta Zdražilová
3.Obec DubovcePO908 62 Dubovce 175VMgr. Filip Tokoš
4.Mesto GbelyPO908 45 Gbely, Nám. slobody 1261VMgr. Martin Jahodka
5.Mesto HolíčPO908 51 Holíč, Bratislavská 5VMgr. Tomáš Valúch
6.Obec KátovPO908 49 Kátov 41VIng. Ivana Chrenková
7.Obec KopčanyPO908 48 Kopčany, Kollárova 318VIng. Dušan Dubecký
8.Obec KoválovecPO908 63 Koválovec 53VPatrik Renováček
9.Obec LetničiePO908 44 Letničie 35VMgr. Juraj Júnoš
10.Obec LopašovPO908 63 Lopašov 80VMarián Bederka
11.Obec Mokrý HájPO908 65 Mokrý Háj 6VDavid Schiller
12.Obec OreskéPO908 63 Oreské 7VOndrej Mikuš
13.Obec Petrova VesPO908 44 Petrova Ves 53VŠtefan Beňa
14.Obec Popudinské MočidľanyPO908 61 Popudinské Močidľany 56VMgr. Dana Žúrková
15.Obec PrietržkaPO908 49 Prietržka 57VMgr. Peter Flamík
16.Obec RadimovPO908 47 Radimov 44VKristína Biskupičová
17.Obec RadošovcePO908 63 Radošovce 188VMgr. Iveta Matúšová
18.Obec TrnovecPO908 51 Trnovec 66VŠtefan Jaroš
19.Obec UnínPO908 46 Unín 332VBc. Jakub Vanek
20.Obec VrádištePO908 49 VrádišteVPeter Danajka
21.Mesto SkalicaPO909 01 Skalica, Nám. slobody 10VMgr. Oľga Luptáková
22.Obec SmolinskéPO908 42 Smolinské 334VVladimír Smolinský
23.BS Acoustic, s.r.oPO908 63 Radošovce 145PStanislav Baláž
24.Vaculkova, s.r.oPO908 44 Letničie 20PZlata Vaculková
25.Štefan DulíkFO908 47 Radimov, č. 208OŠtefan Dulík
26.Telovýchovná jednota KopčanyPO908 48 Kopčany,Bratislavská 79/145OPeter Knotek
27.Záhorie región o.z.PO908 51 Holíč, SNP 3OMilan Hollý
28.Ovocinár Hrehor, s.r.o.PO909 01 Skalica, Samoty 5055PMartin Hrehor
29.Kopčianska lipka o.z.PO908 48 Kopčany, Sasnikova  355/13DOMgr. Ivona Bolebruchová
30.ZO Slovenského zväzu včelárov SkalicaPO909 01 Skalica, Beronálkova 25OIng. Zuzana Juríčková, PhD.
31.Remesekný dvor SkalicaPO909 01 Skalica, Jatočná 2403/23OIng. Mgr. Martin Vičan
32.Dom pokojne staroby n..o.PO908 45 Gbely,  Prof. Čárskeho  291OIng. Petra Krbicová
33.Prvá cestovná, sr.o.PO909 01 Skalica, Ľ. Svobodu 1225/10PMartina Wagner
34.Prvá plavebná spoločnosť s.r.o.PO909 01 Skalica, Ľ Svobodu 1225/10PMarián Tongeľ
35.Farma Oáza s.r.o.PO908 47 Radimov,  č. 129PMarián Sprušanský
36.Poľnohospodárske družstvo DubovcePO908 62 Dubovce, č.301PIng. Katarína Ondrušová
37.Športový klub PrietržkaPO908 49 Prietržka, č.88OPeter Caletka
38.Domov Barborka Unín, n.o.PO908 46 Unín, č. 401OMgr. Jarmila Štetinová
39.FC 2000 KoválovecPO908 63 Koválovec, č.33OOndrej Pobuda
40.DHZ Petrova VesPO908 44 Petrova Ves, č. 96OJozef Janík
41.Kynologický klub SmolinskéPO908 42 Smolinské, č. 375OJuraj Smolinský
42.TJ Nafta Gbely o.z.PO908 45 Gbely, Medlenova 1414OMgr. Lenka Kvaltínová
43.Rómske advokačné a výskumné stredisko o.z.PO909 01 Skalica, Mallého 18OMgr. Zuzana Havírová
44.Slovenský Rád rytierov destilátovPO909 01 Skalica, Čulenova 950/1OBc. Radko Jurák
45.Ing. Miroslava ChocholáčkováFO908 64 Chropov, č. 21PIng. Miroslava Chrenková
46.Združenie žien Radošoviec a VieskyPO908 63 Radošovce, č. 229 OTerézia Vanková