Logo

Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu

|

Projekt:Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu
Program:Zelený vzdelávací fond

Popis projektu

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.  úspešne zrelaizovalo aktivity projektu Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu, ktorý bol financovaný  z podporného programu  Zeleného vzdelávacieho fondu určeného pre organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. V rámci II. ročníka Zeleného vzdelávacie fondu podporu získalo celkovo 28 projektov, z ktorých má 14 regionálny a 14 celoslovenský charakter.  Projekt bol zameraný na zvýšenie odborných znalostí o plánovaní, výsadbe a údržbe zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí Horného Záhoria zameraný na aktérov, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní a plánovaní zelene v obciach (starostovia, pracovníci obecných a mestských úradov, organizácie spravujúce voľnočasové areály)s akcentom na druhovú vhodnosť drevín v súvislosti s prostredím, kde sa aktivity realizovali.

Plagát na stiahnutie tu

Príručka tvorby zelenej infraštruktúry na stiahnutie tu