Logo

Návštevnícke centrum pre územie MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. bolo úspešné v  rámci Výzvy TTSK č. 1/R/2019 „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ a získalo dotáciu v objeme 32 547,00 € na vybudovanie návštevníckeho centra pre územie MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie. Výstupom projektu je vybudovanie návštevníckeho centra ako prvého vstupného bodu do regiónu Horného Záhoria. Inšpirovali sme sa  návštevníckymi miestami, múzeami a galériami v západnej Európe, kde prezentáciu regiónu, kultúry a tradícií sprostredkúvajú návštevníkom prostredníctvom audiovizuálneho zážitku.  Ide o pilotný projekt vybudovania návštevníckeho centra v našom území – území Partnerstva pre Horné Záhorie. V súčasnosti v území pôsobia len turistické informačné kancelárie v 3 mestách územia, ktoré sprostredkúvajú kontakt s návštevníkmi. Návštevnícke centrum bude slúžiť aj ako edukačné a audiovizuálne zázemie pre MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. v rámci animačných a edukačných aktivít. Súčasne bude využiteľné pre účely rozvoja činnosti archeoparku Mikulčice – Kopčany a prezentáciu barokovej krajiny Holíč – Kopčany, návštevnícke  centrum bude slúžiť aj pre organizovanú prezentáciu členských obcí MAS Partnerstva pre Horné Záhorie. Návštevnícke centrum bude  lokalizované do historických priestorov NKP Žrebčín v Kopčanoch. Návštevnícke centrum zabezpečí prvý kontakt návštevníka s naším územím, poskytne na 10-20 min prvotné informácie o území a pozve návštevníka do územia. Návštevnícke centrum bude využívané aj na organizáciu podujatí a prezentačných akcií. Obsahom projektu je obstaranie a inštalácia projekčnej a ozvučovacej techniky, ktoré umožnia prezentáciu propagačných videí o území Partnerstva pre Horné Záhorie (- územie katastrov 22 obcí okresu Skalica a obce Smolinské). zakladny_inf_prvok_1_modry