Logo

Oznámenie o zverejnení výzvy na podopatrenie 19.4

,
  • Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
  • Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie