Logo

Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. spolu s miestnou akčnou skupinou MAS Podhoran o.z. intenzívne pracujú na zavedení regionálneho značenia „ Regionálny produkt Záhorie“

Projekt Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria odštartoval spoločnou konferenciou, ktorá sa konala v Radošovciach a jej cieľom bolo informovať o podstate regionálneho značenia produktov v regiónoch Záhoria a Kopaníc. V máji bola pre prvých záujemcov aj z nášho regiónu zorganizovaná odborná exkurzia na Severnú Moravu za výrobcami-držiteľmi regionálnej značky „Moravské Kravařsko“. Účastníci zo Záhoria a Kopaničiarskeho regiónu tak mohli vidieť, ako získanie certifikátu pomohlo jednotlivým producentom, resp. poskytovateľom služieb v predaji ich produktu, či v rozvoji ich podnikania. Dňa 2. 07. sa od 15.00 hod v Prietrži uskutoční spoločný seminár k definovaniu kritérií pre udeľovanie značky regionálneho produktu. Nositeľom značky musí byť výrobca, ktorý je pevne spätý s regiónom tým, že tam býva, alebo má prevádzku. Pri výrobe produktu musí ísť o vysoký podiel ručnej práce, tradičných receptúr a adekvátne využívanie miestnych zdrojov – teda čo najmenší dovoz používaných surovín, ak sa dajú využiť miestne možnosti. Hlavným prínosom je vytvorenie trvalej väzby medzi miestnymi výrobcami a obyvateľmi a návštevníkmi regiónu, ktorá bude garantovať autentickosť a kvalitu. Označenie regionálny produkt môže byť udelené remeselníkom (výrobky z dreva, kovu, kože, keramiky, ale aj upomienkových predmetov, krojov či šperkov), výrobcom potravín (pekárom, mäsiarom, včelárom, spracovateľom ovocia a pod.) a poskytovateľom služieb pre cestovný ruch (penziónom, reštauráciám s tradičným menu atď.). Aktuálne informácie sú zverejňované na webstránkach: www.mas-hornezahorie.sk a www.maspodhoran.webnode.sk

Záujemcovia sa s prezentáciou regionálnej značky môžu stretnúť aj na tradičných kultúrnych podujatiach v regióne až do konca októbra 2014 pod názvom „Vidiecke tržnice“. Koncom roka organizátori predpokladajú udelenie prvých certifikátov a vydanie katalógov, ktorými budú propagovať miestne výrobky a služby označené regionálnou značkou, ale najmä ich nositeľov tak, aby došlo k zvýšeniu kvality služieb pre život a cestovný ruch, ale aj k lepšej sebestačnosti a zamestnanosti v regióne.

Ing. Zuzana Juríčková, PhD.