Logo

Pozvánka na odborný seminár

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Vás pozýva na odborný seminár „Plánovanie, výsadba a obnova zelene v obciach“.

Seminár je určený pre zástupcov miest, obcí, správcov vonkajších areálov, podnikateľov, občianskych združení, laickej verejnosti, študentov a aktivistov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a realizácii výsadieb v území Horného Záhoria.

Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch (môžete si zvoliť dátum, ktorý vám lepšie vyhovuje) dňa 11. 08. 2020 (v utorok) so začiatkom o 10.30 hod. a dňa 13. 08. 2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod.

Program odborného seminára na stiahnutie:

Semináre sa uskutočnia v návštevníckom centre MAS v objekte Žrebčín Kopčany. Účasť je bezplatná vrátane občerstvenia.

Potvrdenie vašej účasti vám  zašleme e-mailom.

Účastníci seminára obdržia publikáciu „Príručka tvorby zelenej infraštruktúry“.

Odborný seminár sa realizuje v rámci projektu „Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu“, podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu s cieľom zvýšiť odbornosť a systematickosť v oblasti plánovania, výsadby a obnovy zelene v intravilánoch aj v extravilánoch územia Partnerstva pre Horné Záhorie o. z., najmä pre miesta, ktoré slúžia ako verejné priestranstvá a areály, lokality, ktoré slúžia pre voľnočasové aktivity obyvateľov, a miesta, ktoré sú určené pre obnovu historických štruktúr.