Logo

Pozvánka na Valné zhromaždenie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.

Dňa 12. 12. 2018 sa v čase od 16.00 hod. v priestore zasadačky OcU Kopčany uskutoční Valné zhromaždenie Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. Členovia budú informovaní o aktuálnom stave implementácie Stratégie CLLD MAS PPHZ o. z., zmene stanov v zmysle aktuálneho systému riadenia CLLD, schválenie dodatku k aktualizácii Stratégie CLLD, aktualizácia organizačného poriadku, a i.