Logo

Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 6.4

,

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. oznamuje konečným prijímateľom, že sa predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2 a 6.4. Konečnými prijímateľmi v týchto opatreniach sú podnikatelia. Opatrenie 4.2 sa predlžuje do 30. 04. 2020 a opatrenie 6.4 sa predlžuje do 30. 06. 2020.