Logo

Vyhlásená výzva na skvalitnenie a rozšírenie verejnej turistickej infraštruktúry pre obce

,
  • na vytváranie, obnovu a skvalitňovanie turisticky zaujímavých objektov a miest,
  • na rekreačnú infraštruktúru,
  • na turistické informácie a informačné body,
  • na budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, budovanie,
  • rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov,
  • budovanie doplnkovej infraštruktúry,
  • výstavba vyhliadkových veží,
  • údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich trasách a pod.

Výzvu nájdete tu.