Logo

Aké sú smery a trendy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu?

Krajské združenie NS MAS ČR Juhomoravského kraja zrealizovalo pre MAS a iných záujemcov  zaujímavý seminár s názvom „Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu“. Seminár sa konal dňa 16. 03. 2011 v Kongresovej sále zámku Křtiny. Témy prednášané na seminári boli nadčasové, mimoriadne kvalitné, orientované na vidiecke prostredie, ktoré pri svojom rozvoji sa tiež musí správať trendovo a orientovať sa v trendoch.

Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie si môžu rozšíriť svoj obzor a zvýšiť  povedomie prostredníctvom odprednášaných prezentácií.

1. Jak podnikat v CR

2. Jak vytvořit interativní expozici a videoprudukci

3. Turistické produkty MAS

4. Značka jako součást marketingu

5. Vizuálné prezentace

Článok pripravila RRA Skalica