Logo

Fond mikroprojektov – aktuálna výzva

Fond mikroprojektov – aktuálna výzva Správca Fondu mikroprojektov – Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie projektov – finančného príspevku. termín predkladania žiadostí o NFP: 16. 11. 2012 do 14.00 hod. Toto kolo je orientované na investície (min. 70 % spôsobilých výdajov projektu) do cezhraničnej infraštruktúry CR a ostatnej cezhraničnej infraštruktúry….. Viac vo výzve Odporúčame zúčastniť sa informačného semináru –.tu , ktorý pripravuje TSK dňa  18.09.2012 o 10.00 hod. na Úrade TSK. autor: RRA Skalica
RADIMOVSKÁ ŠOU
všetkých zábavychtivých pozývame na podujatie s názvom Radimovská Šou – 08. 09. 2012 , ktorá sa uskutoční v jednej z obcí regiónu horné Záhorie. Môžete sa tak rozlúčiť s letom s úsmevom na tvári…PROGRAM_Radimovska_sou.pdf alt