Logo

Dedičstvo regiónov- aktuálna výzva

,

Do pozornosti dávame malý grantový program Nadácie SPP s názvom „Dedičstvo regiónov“. Nadácia podporuje projekty, ktoré oživujú kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel a tradícií.

Termín uzávierky 28. 09. 2012 do 12.00 hod.

Max. výška dotácie na 1 projekt je 2 000 €

Viac informácií tu.

RRA Skalica