Hlavná stránka >> Členovia MAS
Kto môže byť členom
Členstvo v občianskom združení Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. je dobrovoľné. Záujemca (každá fyzická osoba alebo právnická) o členstvo musí podať písomnú prihlášku , musí dosiahnuť vek 18 rokov, musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v danom území Horného Záhoria, pričom musí byť dodržaná podmienka prístupu LEADER tak, aby členovia predstavovali zástupcov súkromného a neziskového sektoru v mikroregióne s minimálne 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektoru s maximálne 50% všetkých rozhodujúcich hlasov. Členstvo v občianskom združení vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia občianskeho združenia a zaplatením členského príspevku.
 
Výhody členstva
  • aktívne sa zúčastňovať činností občianskeho združenia
  • predkladať návrhy, podnety k činnosti občianskeho združenia
  • byť volený do orgánov občianskeho združenia
  • využívať informácie, s ktorými občianske združenie disponuje a pod.

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia sú bližšie špecifikované v Stanovách občianskeho združenia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., ktoré spolu s prihláškou nájdete v menu Dokumenty.

 
Členské poplatky

Výška členského príspevku občianskeho združenia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. je schválená uznesením zo zasadnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia

 

„Partnerstvo pre Horné Záhorie“ konaného dňa 22.5.2008 nasledovne:

 

člen /verejný sektor výška členského poplatku/1 rok
obce s počtom obyvateľov do 1000
obce s počtom obyvateľov od 1000 – 2000
obce s počtom obyvateľov nad 2000
100,00 €
166,00 €
332,00 €
člen súkromný/ neziskový sektor
socio-ekonomickí partneri 17,50 €

 

 
Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
  • celkový počet členov o.z.: 46
  • subjekty zastupujúce verejný sektor (v %): 47,83%
  • subjekty zastupujúce podnikateľský sektor (v %): 21,74%
  • subjekty zastupujúce občiansky sektor (v %): 30,43%

 

 

P. č.

Názov členského subjektu

 

FO
PO

 

Sídlo/adresa

Sektor

verejný,
podnikateľský, občiansky

Zástupca členského subjektu

1.

Obec Brodské

PO

908 85 Brodské, Školská 1030

V

Anna Krídlová

2.

Obec Chropov

PO

908 64 Chropov 12

V

Renáta Zdražilová

3.

Obec Dubovce

PO

908 62 Dubovce 175

V

Mgr. Dana Mikulová

4.

Mesto Gbely

PO

908 45 Gbely, Nám. slobody 1261

V

Ing. Jozef Hazlinger

5.

Mesto Holíč

PO

908 51 Holíč, Bratislavská 5

V

PhDr. Zdenko Čambal

6.

Obec Kátov

PO

908 49 Kátov 41

V

Ing. Ivana Chrenková

7.

Obec Kopčany

PO

908 48 Kopčany, Kollárova 318

V

Ing. Dušan Dubecký

8.

Obec Koválovec

PO

908 63 Koválovec 53

V

Patrik Renováček

9.

Obec Letničie

PO

908 44 Letničie 35

V

Marián Dvorský

10.

Obec Lopašov

PO

908 63 Lopašov 80

V

Marián Bederka

11.

Obec Mokrý Háj

PO

908 65 Mokrý Háj 6

V

Ing. Peter Pobuda

12.

Obec Oreské

PO

908 63 Oreské 7

V

Ing. Tomáš Mikúš

13.

Obec Petrova Ves

PO

908 44 Petrova Ves 53

V

Štefan Beňa

14.

Obec Popudinské Močidľany

PO

908 61 Popudinské Močidľany 56

V

Mgr.Dana Žúrková

15.

Obec Prietržka

PO

908 49 Prietržka 57

V

Bc. Peter Flamík

16.

Obec Radimov

PO

908 47 Radimov 44

V

Kristína Biskupičová

17.

Obec Radošovce

PO

908 63 Radošovce 188

V

Ing. Vladimír Kočárik

18.

Obec Trnovec

PO

908 51 Trnovec 66

V

Ing. Marián Pollák

19.

Obec Unín

PO

908 46 Unín 332

V

Ján Palkovič

20.

Obec Vrádište

PO

908 49 Vrádište

V

Milan Kováč

21. Mesto Skalica PO 909 01 Skalica, Nám. slobody 10 V

Ing. Anna Mierna

22.

Obec Smolinské

PO

908 42 Smolinské 334

V

Vladimír Smolinský

23.

BS Acoustic, s.r.o

PO

908 63 Radošovce 145

P

Stanislav Baláž

24.

Vaculkova, s.r.o

PO

908 44 Letničie 20

P

Zlatka Vaculková

25.

Štefan Dulík PO 908 47 Radimov, č. 208 P Štefan Dulík

26.

Jazdecké a agroturistické centrum - JACK Kopčany PO 908 48 Kopčany, Kollárova 315 O Mgr. Stanislav Matulík

27.

Záhorie región o.z. PO 908 51 Holíč, SNP 3 O Milan Hollý

28.

Ovocinár Hrehor, s.r.o. PO 909 01 Skalica, Samoty 5055 P

Martin Hrehor

29.

Kopčianska lipka o.z.
PO 908 48 Kopčany, Sasnikova  355/13D
O Mgr. Ivona Bolebruchová

30.

ZO Slovenského zväzu včelárov Skalica PO 909 01 Skalica, Beronálkova 25 O Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

31.

Remesekný dvor Skalica PO 909 01 Skalica, Jatočná 2403/23 O Ing. Mgr. Martin Vičan

32.

A-studio Andrej Irša PO 908 49 Kátov, č.162 P

Andrej Irša

33.

Dom pokojne staroby n..o. PO 908 45 Gbely,  Prof. Čárskeho  291 O Ing. Petra Krbicová

34.

Prvá cestovná, sr.o. PO 909 01 Skalica, Ľ. Svobodu 1225/10 P Martina Wagner

35.

Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. PO 909 01 Skalica, Ľ Svobodu 1225/10 P Marián Tongeľ

36.

Farma Oáza s.r.o. PO 908 47 Radimov,  č. 129 P Marián Sprušanský

37.

Poľnohospodárske družstvo Dubovce PO 908 62 Dubovce, č.301 P Ing. Katarína Ondrušová
38. Mgr. Tomáš Mikula - vzdelávacie a poradenské služby PO 908 62 Vlčkovany, č.217 P Mgr. Tomáš Mikula
39. Športový klub Prietržka PO 908 49 Prietržka, č.88 O Peter Caletka
40. Domov Barborka Unín, n.o. PO 908 46 Unín, č. 401 O Mgr. Jarmila Štetinová
41. FC 2000 Koválovec PO 908 63 Koválovec, č.33 O Ondrej Pobuda
42. DHZ Petrova Ves PO 908 44 Petrova Ves, č. 96 O Jozef Janík
43. Bez predsudkov k ľudskosti PO 909 01 Skalica, Mallého 2 O Mgr. Alena Bartalová

44.

Kynologický klub Smolinské PO 908 42 Smolinské, č. 375 O Juraj Smolinský
45. TJ Nafta Gbely o.z. PO 908 45 Gbely, Medlenova 1414 O Mgr. Lenka Kvaltínová

46.

Rómske advokačné a výskumné stredisko o.z. PO 909 01 Skalica, Mallého 18 O Mgr. Zuzana Havírová