Hlavná stránka
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete TU.

 

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Oznámenie o usmernení Ministerstva, pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, 13. 10. 2010
Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
Ďalšie informácie...
 
"Vinohradníci bez hraníc"
Vinohradnícky spolek Skalica realizuje projekt  s názvom„ Vinohradníci bez hraníc", ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu mikroprojektov. V rámci sprievodných aktivít harmonogramu projektu sa pripravuje sprievodné podujatie - výstava na tému:  „Tradičné remeslo-vinohradníctvo a vinárstvo.

Na tomto podujatí sa môžete podieľať aj Vy!!!!!
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
LÍDERKA 2010
Vidiecky parlament na Slovensku, pri príležitosti svetového dňa vidieckej ženy 15. októbra, vyhlasuje IX. ročník súťaže LÍDERKA 2010. Termín podania prihlášok je do 31. 08. 2010.
Ďalšie informácie...
 
LEADER na Slovensku
LEADER_na_Slovensku_Strana_3V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných  v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch212223ĎalejKoniec »