Hlavná stránka
Chod MAS - výzva

Dňa 19.1.2018 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie podalo žiadosť o NFP na financovanie kancelárie MAS na obdobie do 30.10.2019.

 
Mimoriadne Valné zhromaždenie PpHZ

Dňa 20. decembra 2017 o 15.00 hod. sa na OcU v uskutoční Mimoriadne valné zhromaždenie členov o.z. Partnerstvo pre Horné Záhorie s nasledovným programom:

Ďalšie informácie...
 
Udelenie štatútu MAS

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje oznamuje, že získala štatút MAS a základnú alokáciu vo výške 1.485.000,00 €.

Viac info na: http://nsrv.sk/index.php?pl=91&article=1497

zoskupene_loga_publicita

 
Cyklojazda po Skalickej vinárskej ceste – pozvánka

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. pozýva všetkých cyklo-nadšencov na cyklojazdu po našom regióne. Cyklojazda je spojená s ochutnávkou našich regionálnych vín a návštevou pamätihodností na trase...v cene je krásny koštováčik s noskou, mapa a propagačný materiál k Skalickej vinárskej ceste. Registrácia a štart je v Kopčanoch - v žrebčíne, koniec je v Skalici.

 

viac informácií: http://zahorie.events/events/prezentacna-cyklojazda-po-mvs-skalicka/


logo-skalick

plagat_cyklojazda


 
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

V novom programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika vyčlenila z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho regionálneho rozvojového fondu financie na rozvoj vidieckych území. Tieto vidiecke územia budú podporené cez finančný nástroj CLLD – miestny rozvoj riadený komunitou (z minulosti známy pod názvom LEADER). Vidiecke územia musia spĺňať konkrétne kritéria, musia mať založené občianske združenie, ktoré bude plánovať a spravovať tento rozvoj. Rozvoj bude riadený cez zostavenú miestnu stratégiu rozvoja, v ktorej je dôležité zohľadniť  názory aktívnych obyvateľov daného územia. Na poskytnutie financií pre rozvoj konkrétneho vidieckeho územia nebude automatický nárok, ale občianske združenie spravujúce toto územie musí zostaviť  miestnu stratégiu rozvoja územia, v ktorej bude mať definované ciele rozvoja a opatrenia, cez ktoré chce tieto ciele naplniť a zadefinovaný mechanizmus financovania. Následne cez vyhlásenú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva podá žiadosť o financovanie tejto stratégie, v rámci ktorej v hodnotiacom procese ministerstvo vyberie úspešných žiadateľov. Slovenská republika deklarovala, že podporí v novom programovom období 50 vidieckych území cez nástroj CLLD. Úspešné občianske združenia budú mať možnosť získať minimálne 2,8 mil. EUR na financovanie malých projektov v území  a po splnení určitých štatistických kritérií plus   900 tis. EUR.

 

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »