Hlavná stránka
Výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť so sídlom v Skalici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet":

 

Dôsledkom nízkej informovanosti o možných následkoch užívania návykových látok v spoločnosti je znižovanie veku prvého kontaktu detí s drogami. Prevencia nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej rodiny a školy. Občianske združenie Rodina a spoločnosť sa rozhodlo vyjsť v ústrety školským zariadeniam v Skalickom okrese v oblasti protidrogovej problematiky a vyhlásila školskú a celoslovenskú internetovú výtvarnú súťaž v rámci projektu: „Rodina bez cigariet“. Úlohou detí je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Súťaž bude ukončená vernisážou s vyhlásením víťazov a odovzdávaním hodnotných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.rodinabezcigariet.sk alebo na http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 


Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu.

 

Mediálny partner: www.rexik.sk

 

plagat na stiahnutie .pdf

autor: RRA Skalica

 
Holíčske záhhrady 2012

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční výstava ovocia, zeleniny a včelárstva "Holíčske záhrady 2012". Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvanými účastníkmi sú ZO Slovenského zväzu včelárov v Skalici a ZO Únie žien Slovenska v Holíči. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 5.10.2012 o 18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov a medoviny, výstava domácich zaváranín, výšiviek a keramiky, ako aj expozícia včelárskych pomôcok a včelích produktov. Záhradkárska výstava a sprievodná kvetinová výzdoba budú aranžované študentmi SOŠ v Holíči.

v sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod.,

v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

 

program

autor: RRA Skalica


 
Dedičstvo regiónov- aktuálna výzva

Do pozornosti dávame malý grantový program Nadácie SPP s názvom " Dedičstvo regiónov". Nadácia podporuje projekty, ktoré oživujú kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel a  tradícií.

Termín uzávierky: 28.09.2101 do 12.00 hod.

Max. výška dotácie na 1 projekt: 2.000 EUR

Viac informácií vo ...výzve...

Spracoval: RRA Skalica

 
Fond mikroprojektov - aktuálna výzva

Fond mikroprojektov - aktuálna výzva

Správca Fondu mikroprojektov - Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie projektov - finančného príspevku.

termín predkladania žiadostí o NFP: 16.11.2012 do 14.00 hod.

Toto kolo je orientované na investície ( min. 70% spôsobilých výdajov projektu) do cezhraničnej infraštruktúry CR a ostatnej cezhraničnej infraštruktúry.....

Viac vo výzve

Odporúčame zúčastniť sa informačného semináru -.tu , ktorý pripravuje TSK dňa  18.09.2012 o 10.00 hod. na Úrade TSK.

autor: RRA Skalica

 
RADIMOVSKÁ ŠOU

všetkých zábavychtivých pozývame na podujatie s názvom Radimovská Šou - 08.09.2012 , ktorá sa uskutoční v jednej z obcí regiónu horné Záhorie. Môžete sa tak rozlúčiť s letom s úsmevom na tvári...PROGRAM_Radimovska_sou.pdf

alt

 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »