Hlavná stránka
Sladká ňedzela na Záhorí-POZVÁNKA

Už tradičné podujatie v našom regióne horného Záhoria s názvom "Sladká ňedzela na Záhorí" sa uskutoční aj tento rok: Hlavným organizátorom bude občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie. Partnermi v oblasti organizácie budú okresná a miestne organizácie Únie žien, Jednoty dôchodcov, Mesto Gbely, RRA Skalica a Slovenský zväz včelárov ZO Skalica. Finančnými partnermi sú okrem združenia Nadácia SPP a Mesto Gbely.
Podujatie sa v roku 2012 uskutoční v Gbeloch dňa 9.12.2012. Tohtoročnou novinkou sú sprievodné aktivity podujatia ako napr.: anketa " Záhorácky zákusok 212", tvorivé dielničky pre deti a dospelých alebo vystúpenia regionálnych súborov a skupín......

 

_plagat_sladka_nedela_mala

 

spracovala:RRA Skalica

 
Výzva PROGRAM OBNOVY DEDINY

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2013

jeden z mála štátnych zdrojov určených pre obce, ktoré nemajú štatút mesta je aktuálny v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí.

 

Predmetom podpory pre tento rok sú:

1. Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra

2. Ochrana a tvorba krajiny

3. Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

4. Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

Max. výška dotácie pre obce: 5000 EUR


Termín uzávierky: 31.10.2012

Usmernenie a ostatné  potrebné dokumenty  sú na : http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2013

 

autor: RRA Skalica


 
Výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť so sídlom v Skalici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet":

 

Dôsledkom nízkej informovanosti o možných následkoch užívania návykových látok v spoločnosti je znižovanie veku prvého kontaktu detí s drogami. Prevencia nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej rodiny a školy. Občianske združenie Rodina a spoločnosť sa rozhodlo vyjsť v ústrety školským zariadeniam v Skalickom okrese v oblasti protidrogovej problematiky a vyhlásila školskú a celoslovenskú internetovú výtvarnú súťaž v rámci projektu: „Rodina bez cigariet“. Úlohou detí je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Súťaž bude ukončená vernisážou s vyhlásením víťazov a odovzdávaním hodnotných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.rodinabezcigariet.sk alebo na http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 


Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu.

 

Mediálny partner: www.rexik.sk

 

plagat na stiahnutie .pdf

autor: RRA Skalica

 
Holíčske záhhrady 2012

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční výstava ovocia, zeleniny a včelárstva "Holíčske záhrady 2012". Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvanými účastníkmi sú ZO Slovenského zväzu včelárov v Skalici a ZO Únie žien Slovenska v Holíči. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 5.10.2012 o 18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov a medoviny, výstava domácich zaváranín, výšiviek a keramiky, ako aj expozícia včelárskych pomôcok a včelích produktov. Záhradkárska výstava a sprievodná kvetinová výzdoba budú aranžované študentmi SOŠ v Holíči.

v sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod.,

v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

 

program

autor: RRA Skalica


 
Dedičstvo regiónov- aktuálna výzva

Do pozornosti dávame malý grantový program Nadácie SPP s názvom " Dedičstvo regiónov". Nadácia podporuje projekty, ktoré oživujú kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel a  tradícií.

Termín uzávierky: 28.09.2101 do 12.00 hod.

Max. výška dotácie na 1 projekt: 2.000 EUR

Viac informácií vo ...výzve...

Spracoval: RRA Skalica

 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »