Hlavná stránka
LEADER na Slovensku
LEADER_na_Slovensku_Strana_3V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných  v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.
Ďalšie informácie...
 
Zaujímavé demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie
Zvýšený záujem spoločnosti o problematiku populačného vývoja a rôznorodosť pohľadov na priebeh, príčiny a následky jednotlivých demografických procesov ukazujú na potrebu analyzovať vývoj obyvateľstva a porovnávať ho s inými krajinami, regiónmi...
Ďalšie informácie...
 
Strom roka 2010

oskorua_004_mO titul Strom roka 2010 sa v tomto roku prihlásilo až 79 stromov. Nominované stromy reprezentujú viac ako 20 rôznych druhov drevín, pričom na Slovensku sú už tradične najobľúbenejšie lipy, ktorých bolo tentoraz prihlásených 18. Z ďalších druhov sú najpočetnejšie zastúpené dub, platan a topoľ, ale nechýbajú ani zástupcovia ovocných drevín ako hruška, jabloň, moruša či oskoruša. Práve oskoruša z obce Smolinské so svojim príbehom ( autorom ktorého je Pavel Nemec Lelín) sa bude tiež uchádzať o priazeň vás všetkých....

Ďalšie informácie...
 
Máme o jednu oskorušu v území viac

Včera na Deň Zeme bola zasadená oskoruša (sorbus domestica), ktorú nášmu regiónu venovala partnerská MAS Strážnicko.

Ďalšie informácie...
 
Pasovanie členov Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. na Slávnosti oskoruší
Tradíciou tohto podujatia je pasovanie „Nositelů oskorušové tradice“. Pasovaný dostane stromček oskoruše, prázdnu fľašu a brožúru s návodom ako „vypáliť palené“ z plodov oskoruše. Za Partnerstvo pre Horné Záhorie boli pasovaní členovia p. Štefan Dulík a p. Pavol Nemec (prezident Záhoráckej republiky), prítomný bol aj podpredseda združenia p. Milan Hollý.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch1112131415161718ĎalejKoniec »