Hlavná stránka
"Vinohradníci bez hraníc"
Vinohradnícky spolek Skalica realizuje projekt  s názvom„ Vinohradníci bez hraníc", ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu mikroprojektov. V rámci sprievodných aktivít harmonogramu projektu sa pripravuje sprievodné podujatie - výstava na tému:  „Tradičné remeslo-vinohradníctvo a vinárstvo.

Na tomto podujatí sa môžete podieľať aj Vy!!!!!
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
LÍDERKA 2010
Vidiecky parlament na Slovensku, pri príležitosti svetového dňa vidieckej ženy 15. októbra, vyhlasuje IX. ročník súťaže LÍDERKA 2010. Termín podania prihlášok je do 31. 08. 2010.
Ďalšie informácie...
 
LEADER na Slovensku
LEADER_na_Slovensku_Strana_3V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007-2013 bolo vybraných  v 2. kolách celkom 29 Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER. Tieto MAS budú do roku 2013 realizovať a napĺňať svoje integrované stratégie.
Ďalšie informácie...
 
Zaujímavé demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie
Zvýšený záujem spoločnosti o problematiku populačného vývoja a rôznorodosť pohľadov na priebeh, príčiny a následky jednotlivých demografických procesov ukazujú na potrebu analyzovať vývoj obyvateľstva a porovnávať ho s inými krajinami, regiónmi...
Ďalšie informácie...
 
Strom roka 2010

oskorua_004_mO titul Strom roka 2010 sa v tomto roku prihlásilo až 79 stromov. Nominované stromy reprezentujú viac ako 20 rôznych druhov drevín, pričom na Slovensku sú už tradične najobľúbenejšie lipy, ktorých bolo tentoraz prihlásených 18. Z ďalších druhov sú najpočetnejšie zastúpené dub, platan a topoľ, ale nechýbajú ani zástupcovia ovocných drevín ako hruška, jabloň, moruša či oskoruša. Práve oskoruša z obce Smolinské so svojim príbehom ( autorom ktorého je Pavel Nemec Lelín) sa bude tiež uchádzať o priazeň vás všetkých....

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch111213141516171819ĎalejKoniec »