Logo

Klub starostov okresu Skalica

Dňa 15. 02. 2018 o 9.00 hod. sa v zasadačke Mestského úradu Skalica na 1. poschodí uskutoční zasadnutie okresnej organizácie ZMOS – primátorov a starostov členských miest a obcí v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.  Na stretnutí budú zástupcovia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informovať o podaných žiadostiach, termínoch získania NFP a zverejnenia prvých výziev k implementácii stratégie CLLD.