Logo

Chod MAS – výzva

,

Dňa 19. 01. 2018 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie podalo žiadosť o NFP na financovanie kancelárie MAS na obdobie do 30. 10. 2019.