Logo

MAS vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ „Horné Záhorie našimi očami“

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vyhlasuje fotosúťaž s názvom „Horné Záhorie našimi očami“, ktorá je určená pre malých i veľkých, amatérskych i profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie môžete posielať do 18. 09. 2024. Ponúkame vám tak možnosť prezentovať územie, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z neho pochádzate, v obrazovej podobe. Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho územia Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

 1. Príroda a krajina územia MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 2. Pamiatky v území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 3. Podujatia na území MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
 4. Moja srdcovka „horného Záhoria“
 • Do každej z uvedených kategórií je možné poslať max. 1 fotografiu územne vymedzenú hranicami Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. (mestá a obce okresu Skalica a obec Smolinské okresu Senica)
 • Fotografie musia byť vo formáte .jpg, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 3000 pixelov a s maximálnou veľkosťou súboru 10 MB
 • Každá fotografia musí mať v názve – TÉMU (1., 2., 3., 4.)/NÁZOV FOTOGRAFIE/LOKALIZÁCIU (obec, kde bola fotografia nasnímaná)

Príklad – 1./HLAS PRÍRODY/KOPČANY

 • Fotografie posielajte na e-mail info@mas-hornezahorie.sk najneskôr do 18. 09. 2024 s predmetom e-mailu – Fotosúťaž 2024
 • V e-maili je taktiež nevyhnutné uviesť údaje súťažiaceho:
  • Meno, priezvisko a tel. kontakt
 • Ak nebude možné fotografie vložiť a poslať priamo v e-maili, odporúčame použiť stránku – https://www.uschovna.cz/sk/poslat-zasilku
 • V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR odoslaním fotografií súťažiaci udeľuje súhlas Miestnej akčnej skupine Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. na spracovanie osobných údajov uvedených v e-maili za účelom registrácie a evidencie súťažiaceho
 • Súťažiaci odoslaním fotografií zároveň prehlasuje, že
  • Je autorom fotografie/í alebo má právo na jej/ich použitie a zverejnenie
  • Sa oboznámil s podmienkami fotosúťaže „Horné Záhorie našimi očami“, ktorej vyhlasovateľom je Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
  • Je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona a Miestnej akčnej skupine Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. poskytuje nevýhradné právo na bezplatné použitie a zverejnenie súťažných fotografií v tlačenej alebo elektronickej forme na účely propagácie a prezentácie územia Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo pre Horné Záhorie časovo neobmedzene bez nároku na honorár s uvedením mena autora fotografie/í
  • Osoby, ktoré sú jasne identifikovateľné na zaslaných fotografiách, súhlasia s použitím fotografií na uvedené účely
 • O víťazných fotografiách v jednotlivých kategóriách rozhodne 3-členná hodnotiaca komisia
 • Slávnostné vyhodnotenie fotosúťaže s odovzdávaním cien prebehne na podujatí s názvom „Deň otvorených dverí MAS Partnerstva pre Horné Záhorie“
 • Bližšie informácie budú súťažiacim oznámené
 • Z každej kategórie vyberieme 3 najkrajšie fotografie, ktorých autori budú odmenení:
  • Diplomom
  • Vecnými cenami
  • Kalendárom na rok 2025 z víťazných fotografií fotosúťaže