Logo

Dary prírody po dúškach

,

|

Bylinkárka Emília Štepanayová – vzácny človek horného Záhoria

Popis projektu

Príroda disponuje nespočetným množstvom vzácnych druhov rastlín a bylín, o ktorých už naše staré matere vedeli, využívali ich a aj ich chránili. Zo súčasného hektického, uponáhľaného života sa nám vytrácajú  zručnosti a um našich predkov. Pomaly sa odcudzujeme prírode, nevnímame ju ako naše prirodzené prostredie, ktoré nás obklopuje.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. realizovalo projekt s názvom „Dary prírody po dúškoch“ (projekt finančne podporila Nadácia SPP, grantový program „ Dedičstvo regiónov“).

Zámerom projektu bolo oživiť pomaly zabúdajúce dedičstvo našich materí a starých materí -bylinkárstvo  (zber, sušenie rastlín a bylín, ich využívanie pre človeka). Podporujeme nielen rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva ale aj prispievame k udržateľnému rozvoju nášho regiónu a využívaniu miestnych, lokálnych zdrojov.

Výstupmi projektu sú

  • Zostavenie herbáru tradičných bylín horného Záhoria
  • Edukačné aktivity v školách
  • Zostavenie  tradičného produktu – zmes bylín typických pre „Čaj horného Záhoria“
  • Kurzy s bylinkárkou Emíliou Štepanayovou z Popudinských Močidľan pre širokú verejnosť