Logo

Skalická vinárska cesta

,

|

Popis projektu

Projektom sme vytvorili samostatný okruh vinárskej cesty prezentujúci Skalický vinohradnícky rajón na území Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. Cezhraničnou spoluprácou sme zabezpečili priame napojenie na už existujúce Moravské vinářske stezky a to priamo na hraniciach (Hodonín/Holíč a Skalica/Sudoměřice) boli osadené obojstranné informačné panely, ktoré informujú ako o slovenskej vinárskej ceste, tak aj o moravských vinárskych cestách (Podluží, Strážnicko). Okrem týchto informácií sú na tabuliach uvedené informácie o cezhraničných partneroch projektu. Zrealizovaním Skalickej vinárskej cesty ako turistického projektu sme zavedenú značku Moravských vinárskych steziek obohatili aj o slovenské vinohradnícke územie, čím sa táto sieť stáva cezhraničnou.

Ďalším významným cezhraničným dopadom je, že propagačné tlačoviny, ktoré boli vydané v rámci projektu boli zostavené ako spoločné, prezentujúce ako územie Skalickej vinárskej cesty, tak aj územie vinárskej cesty Podluží (územie mikroregiónu Hodonínsko) a územie Strážnickej vinárskej cesty (územie MAS Strážnicka). takto postavený turistický produkt prezentuje jednak vinárstvo a vinohradníctvo v záujmových cezhraničných regiónoch, ale aj kultúrno-spoločenské atraktivity oboch území. Taktiež aj grafická mapa bola poňatá za celé spoločné územie. využiteľnosť týchto materiálov je na oboch stranách hranice. Týmito aktivitami predpokladáme, že do regiónov prinesie vyššiu návštevnosť a priblíži územia z pohľadu pohybu po bezpečnejších trasách mimo ciest pre motorové vozidlá.

Výstupy projektu

  • Vytvorenie a spropagovanie vinárskej trasy ako produktu cestovného ruchu so službami na trase, so svojou značkou pod názvom Skalická vinárska cesta
  • Vybudované informačno-odpočinkové miesta na trase: hranica Hodonín/Holíč, Kopčany (pri kultúrnom dome), Holíč (pri zámku), Trnovec (pri OcÚ), Prietržka (v obci), Vrádište (vo vinohradoch), Skalica (pri Hájku), hranica Skalica/Sudoměřice)