Logo

Pozvánka na cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. v spolupráci s Partnerství, o.p.s., Brno vás pozýva na organizovaný cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste v našom území. Cyklovýlet sa uskutoční dňa 22. 05. 2021 (v sobotu). Pozvánku s programom a registračným formulárom nájdete na linku: https://www.vinarske.stezky.cz/na-kole-po-Skalicke-vinarske-ceste. Záujemcov žiadame o registráciu vopred, kapacita účastníkov je obmedzená. Počas podujatia budú dodržiavané platné pandemické opatrenia. Podujatie sa koná v rámci realizácie projektu „Vyznačení vinařskych stezek přes hranice“, podporeného z Fondu mikroprojektov, INTERREG V-A SR-ČR.