Logo

Aktuálne otvorené výzvy MAS

,

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. informuje o otvorených výzvach opatrení IROP.

Výzva zameraná pre podporu podnikania a inovácií je otvorenou výzvou s uzatváracími kolami, záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok k termínu uzávierky príslušného kola. Najbližší termín uzávierky je 26. 05. 2021.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte kanceláriu MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.